Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Pozitivní věci, které Evropský parlament za poslední dobu vyjednal

Začátkem června nás čekají volby do Evropského parlamentu, kterými budeme my moci rozhodnout o tom, kdo zase bude rozhodovat o globálních tématech. Pojďme se proto podívat na ty nejdůležitější změny, které Evropský parlament v poslední době prosadil.

Potírání násilí na ženách

Europoslanci a europoslankyně v dubnu schválili historicky první unijní předpis, který má předcházet násilí vůči ženám, chránit oběti domácího násilí a poskytovat jim lepší pomoc. Novinka má také přísněji řešit útoky v online prostředí, včetně například posílání nevyžádaných nudes nebo zveřejňování soukromých informací o jiné osobě na internetu bez jejího souhlasu.

Evropská unie představila pravidla, která mají potírat násilí na ženách. V Česku mohou nahradit Istanbulskou úmluvu

@eevelka

Zlepšení kvality ovzduší

Parlament koncem dubna schválil také předběžnou dohodu s členskými státy o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší v Evropské unii, tak, aby už nebylo škodlivé pro lidské zdraví, přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Nová pravidla mají nastavit přísnější limity a cílové hodnoty pro rok 2030 pro několik znečišťujících látek s vážným dopadem na lidské zdraví.

Znečištění ovzduší zabije každý rok v Evropě až 1200 dětí

@eevelka

Snížení množství odpadů z obalů

Europoslanci a europoslankyně schválili nedávno také nová opatření, jejichž cílem je zvýšit udržitelnost obalů a snížit množství obalového odpadu v Evropské unii. Pravidla mají také podpořit znovupoužití obalů a jejich recyklaci. Některé druhy plastových obalů na jedno použití pak budou od 1. ledna 2030 zakázány.

Elf bar už si možná nekoupíš, Evropská komise navrhuje zákaz ochucených vaporizérů

@heyfomo.cz

Migrační reforma

Evropský parlament schválil začátkem dubna dlouhé roky vyjednávaný migrační balíček, který má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a rychlejšímu vracením neúspěšných žadatelů a žadatelek o azyl. Balíček zavádí například princip toho, že zemím, které jsou migračním tlakem přetížené, budou pomáhat ostatní unijní státy buď tím, že část migrantů a migrantek převezmou, nebo že dané státy podpoří finančně či materiálně.

Itálie čelí migrační krizi, lídři země a EU oznámili akční plán

@dancakoprivova

Ochrana přírody v EU

Evropský parlament přijal v únoru také normu o obnově přírody, která je považovaná za nejdůležitější unijní pravidla pro ochranu přírodních druhů. Nařízení má zajistit, aby členské země do roku 2030 zavedly opatření k obnově přírody na pětině stanovených území dotčených lidskou činností. 

Země Evropské unie chějí zakázat dovoz ukrajinského obilí, poškozuje podle nich domácí pěstitele

@eevelka

Ochrana novinářstva a nezávislosti médií

Europoslanci a europoslankyně schválili v březnu Akt o svobodě sdělovacích prostředků. Ten zahrnuje ochranu proti politickému vměšování do redakčních rozhodnutí. Klade také důraz na nezávislost a stabilní financování veřejnoprávních médií a transparentnost vlastnictví médií. Představuje zároveň opatření na ochranu nezávislosti redaktorů a redaktorek.

Závislost na digitálních technologiích ohrožuje v Česku statisíce lidí, tyká se to i tebe?

@yanhoechka

Regulace umělé inteligence

Parlament schválil nedávno také akt o umělé inteligenci. Jeho cílem je chránit základní práva, demokracii, právní stát a environmentální udržitelnost před vysoce rizikovou umělou inteligencí a zároveň podporovat inovace. Nařízení stanoví povinnosti pro umělou inteligenci v závislosti na jejích potenciálních rizicích a míře dopadu.

Evropská komise prověří, zda TikTok dostatečně chrání duševní zdraví mladých lidí

@eevelka

Více informací o schválených normách najdeš tady!

Článek vznikl s podporou Evropské unie.

Zdroje: Evropský parlament, ČTK