Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Znečištění ovzduší zabije každý rok v Evropě až 1200 dětí

Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou děti a dospívající více náchylní k nemocem souvisejícím se špatnou kvalitou vzduchu, nemohou přitom politiku kvality ovzduší nijak ovlivnit.

Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila v pondělí zprávu, ve které se zabývá otázkou znečištění ovzduší a jeho dopadu na děti a dospívající. Uvádí, že děti a adolescenti jsou přirozeně více zranitelní, jelikož se jejich tělo, orgány a imunitní systém stále vyvíjejí – na rozdíl od dospělých jedinců. Tráví také více času venku, dýchají skrze ústa a kvůli své výšce jsou blíže k zemi, kde se například znečištění z automobilů více udržuje.

Co je Eco-Anxiety

@markysuch

Podle zprávy může nekvalitní ovzduší ovlivňovat děti už ve chvíli, kdy jsou stále v děloze, což může mít za následek například nízkou porodní hmotnost. Mimoto je ale u dospívajících znečištění vzduchu příčinou mnoha jiných onemocnění, například astmatu, snížené funkce plic, respiračních infekcí i alergií. Do budoucna u nich pak znečištění přispívá k riziku chronických onemocnění.

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí

Podle odhadů je v Evropě každoročně až 1200 úmrtí osob mladších 18 let způsobeno právě znečištěním ovzduší. To je zapříčiněno především dopravou, vytápěním a průmyslem, nicméně i když emise poklesnou, stále není úroveň znečištění vzduchu bezpečná.

Navzdory zlepšením v posledních letech zůstává v mnoha zemích, zejména ve střední a východní Evropě a v Itálii, úroveň různých znečišťujících látek nad limity doporučenými Světovou zdravotnickou organizací.
Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí

Ani děti, ani adolescenti se nemohou sami před nekvalitním ovzduším chránit, nemohou ani volit takové politické zástupce, kteří by se o zlepšení kvality vzduchu zasazovali, a tak je na dospělých, aby se takovou politiku snažili ve veřejném prostoru prosadit. Jedním z kroků může být například zlepšení kvality ovzduší v okolí škol, mateřských školek a dalších prostorů, kde se děti pravidelně pohybují, a to skrze zajištění zeleného prostoru nebo zákaz kouření v blízkosti takových prostranství.