Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Zohlednění původních obyvatel i regulace nadužívání ryb. Členské státy OSN schválily přelomovou smlouvu o ochraně oceánů

Smlouva o ochraně oceánů, kterou nyní OSN po 15 letech vyjednávání schválila, má za cíl do roku 2050 zabránit a snížit znečištění moří i ukončit nadměrný rybolov. Bere navíc ohled i na původní obyvatele a místní komunity.

Celkem 193 členských států Organizace spojených národů přijalo v pondělí po 15 letech vyjednávání smlouvu o ochraně oceánů, která je mnoha odborníky označována za přelomovou. Jejím cílem je chránit mořskou biodiverzitu i zařadit alespoň 30 procent plochy oceánů mezi chráněné oblasti.

Globální oteplování ovlivňuje šíření infekčních nemocí. Máme se bát?

by Medici Pro Očkování

Smlouva, která byla v pondělí v New Yorku vyjednána, zahrnuje 75 článků, které zajišťují nadnárodní ochranu oceánů i v takových směrech, jako je například znečištění nebo poškozující rybolovná činnost. Míří také na odpovědné využívání mořského prostředí nebo biologickou rozmanitost moří. Zohledňuje i zvláštní okolnosti, kterým čelí malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové země.

The ocean is the lifeblood of our planet, and today, you have pumped new life and hope to give the ocean a fighting chance.
Generální tajemník OSN António Guterres při pondělním jednání

Vyčištění oceánů

Podle zprávy OSN tvořily v roce 2021 až 85 procent mořského odpadu plasty, konkrétně 17 milionů tun plastů. Pokud nebudou zavedena odpovídající opatření, mohlo by být v oceánech do roku 2050 více plastů než ryb. Nová smlouva proto cílí na zavedení mechanismů, které by takovému znečištění zabraňovaly.

Odolnost oceánů v boji proti klimatické změně

Jsme svědky pokročilé a alarmující fáze globálního oteplování, které má mimo jiné za následek stoupání hladin oceánů i zvyšování jejich teploty. Nově schválená smlouva proto zavádí integrovaný nadnárodní přístup k výzvám, kterým oceány čelí, tak, aby byla zvýšena odolnost ekosystémů.

Klimatický limit 1,5 °C je blízko k prolomení, co to pro nás znamená?

by @markysuch

Regulace rybolovu

Zpráva uvádí, že více než třetina ryb je na světě nadměrně využívána, a proto chce posílit spolupráci mezi regionálními organizacemi pro řízení rybolovu i regulační mechanismy.

Práva původních obyvatel

Smlouva OSN také bere v potaz práva původních obyvatel a místních komunit, která byla a stále jsou v mnoha případech ignorována. Kromě toho také ustanovuje svobodu vědeckého výzkumu.

We have a new tool. This landmark achievement bears witness to your collective commitment to the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction. Together, you laid the foundation for a better stewardship of our seas, ensuring their survival for generations to come.
Předseda Valného shromáždění OSN Csaba Kőrösi při pondělním jednání

Text nyní schválené smlouvy byl přijat už v březnu tohoto roku, její podoba se ale v posledních pár měsících ještě pozměnila. Nyní bude na členských státech, aby dohodu podepsaly a ratifikovaly (alespoň 60 z nich) tak, aby mohla plně vstoupit v platnost a stala se právně závaznou.

SUSTAINABILITY & ECO GUIDE

by @heyfomo.cz

Zdroje: UN, Greenpeace, ČTK