Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Žádná země na světě nedosahuje úplné právní rovnosti žen a mužů, uvádí report

Report zkoumal právní rámce ve 190 zemích světa a odhalil alarmující zjištění: právní rovnosti mezi ženami a muži nedosahuje žádná z nich.

Nedávný výzkum nazvaný Women, Business and the Law 2024 se zaměřil na rovnost mužů a žen v podnikatelské sféře po celém světě. Zpráva prozkoumala právní rámce 190 světových ekonomik a určila, do jaké míry jsou ženy v jednotlivých zemích diskriminovány. Výsledek je alarmující: žádná země na světě nedosahuje úplné právní rovnost žen a mužů.

Česko je v rovnosti pohlaví mezi evropskými zeměmi předposlední, oproti loňskému roku si výrazně pohoršilo

@eevelka

Je to horší, než jsme si mysleli

Zpráva upozorňuje na fakt, že ženy mají v současné době méně než dvě třetiny zákonných práv, které mají muži. To je pokles oproti předchozím odhadům. Až 3,9 miliardy žen na celém světě se tak stále potýká s právními překážkami, které ovlivňují jejich ekonomickou účast.

Podle reportu by odstranění právních rozdílů mohlo zvýšit celosvětový hrubý domácí produkt o více než 20 procent, což je enormní číslo. Vlády by ale musely nejdříve adresovat přetrvávající problémy v oblasti péče o dítě, rovného odměňování nebo třeba sexuálního obtěžování. Zatímco 151 zemí má zákony proti jeho výskytu na pracovišti, pouze 40 zemí má takovou legislativu, která se vztahuje i na veřejná místa.

Proč generace Z zažívá syndrom vyhoření v dřívějším věku než ostatní?

@_kajina

Co mohou vlády udělat?

Zpráva nabízí i kroky, které by vlády po celém světě mohly učinit, aby se k právní rovnosti mezi ženami a muži přiblížili. Mezi ně patří:

  • přijetí zákonů, které dávají ženám i mužům stejnou odměnu za stejnou práci a řeší platové rozdíly,
  • zavedení opatření, která by zvýšila bezpečnost žen na pracovištích, ve veřejných prostorech, ve vzdělávání i na online platformách,
  • rozšíření mateřských a otcovských dovolených a zakázání diskriminace těhotných žen na pracovišti,
  • poskytování finanční podpory rodičům a umožnění zapojení žen do pracovního procesu,
  • zohlednění pohlaví při zadávání veřejných zakázek,
  • zajištění rovných důchodových dávek.

Women's History Month je letos o genderové rovnosti. Té podle UN dosáhneme až za 286 let

@eevelka