Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
zdroj: Pinterest

Potřebuješ terapii, ale nemůžeš si ji dovolit? Poradíme ti

Spousta mladých lidí se potýká s duševními problémy, mnohdy si ale terapii nemohou z finančního hlediska dovolit. I cenově dostupnou a kvalitní péči o psychiku lze ale dohledat. V článku ti poradíme, jak na to!

Národní ústav duševního zdraví publikoval začátkem listopadu 2023 přelomovou studii, která poskytuje ucelený obraz o duševním zdraví dětí a mladistvých v Česku. Její výsledky jsou alarmující: 40 procent dětí vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 procent úzkosti. „Převedeme-li to na průměrnou třídu o dvaceti žácích, průměrně 6 jich vykazuje příznaky úzkosti a 8 příznaky středně těžké až těžké deprese, dalších 5 vykazuje příznaky deprese mírné,“ popisuje koordinátor a analytik monitoringu Matěj Kučera.

Jak mluvit se svými blízkými o mental health?

@eevelka

Jako jeden z hlavních problémů uvádí NÚDZ nedostatek dětských psychologů a psycholožek a psychiatrů a psychiatriček. Odborná pomoc by přitom prospěla téměř každému třetímu žákovi či žákyni. Klíčovou součástí systému by proto měla být prevence a včasná intervence.

Problémem, který ale spousta mladých řeší, je finanční nedostupnost terapií. Najít si správného terapeuta*ku, abychom si s nimi vzájemně lidsky padli do oka, je složité samo o sobě, natož z finančního hlediska. I přesto je ale možné najít takovou terapeutickou pomoc, která bude kvalitní a zároveň cenově dostupná.

Zdroj: Nevypusť duši

Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny

Na psychoterapii je už nějakou dobu možné získat v rámci preventivních programů příspěvek od pojišťoven, což je asi nejjednodušší cesta k dostupné terapii. Například VZP nabízí příspěvek ve výši 500 Kč na maximálně 10 sezení, který bude dostupný až do konce roku 2024. Podporu ale můžeš najít také u České průmyslové zdravotní pojišťovny nebo Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Organizace se začínajícími terapeuty a terapeutkami

Další možností, jak najít levnou terapii, je obrátit se na organizace, které sdružují začínající terapeuty a terapeutky. Ty mnohdy poskytují finančně dostupnou pomoc a zároveň se snaží budovat komunitu odbornictva. Mezi takové projekty se řadí třeba Terapeutický přístav nebo Meetina. Termín pro on-line terapii v blízké době si ale můžeš zajistit i u Nepanikař, která poskytuje první pomoc při psychických potížích.

Psycholog není tabu

@eevelka

On-line pomoc

Pokud potřebuješ konzultaci ohledně psychických problémů a jsi zrovna například v zahraničí nebo čekámš na termín od svého terapeuta*ky, můžeš vyhledat pomoc také on-line. Obrátit se můžeš třeba na e-mailovou poradnu Nevypusť duši, která nabízí konkrétní tipy na to, jak v danou situaci postupovat, a odkazuje klientelu na příslušné služby, které je vhodné kontaktovat. Nápomocná je ale také organizace Nepanikař, a to jak skrze on-line poradnu, tak ve své mobilní aplikaci.

Jak o sebe pečovat v krizové situaci?

@eevelka

Akutní pomoc

Pokud potřebuješ akutní pomoc, obrať se na dostupné linky pomoci, které fungují anonymně, zdarma a nonstop:

  • Linka bezpečí – 116 111
  • Linka první psychické pomoci – 116 123
  • Dětské krizové centrum – 241 480 511 nebo 777 664 672
  • Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice – 284 016 666