Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Zdroj: Pinterest

Chystané změny ve školství na rok 2024: Nová šance pro středoškoláky

Ve školství dojde v roce 2024 k mnoha změnám. Adepti na studium na středních školách budou například moci nově podat až tři přihlášky. Školství se navíc dočká vyššího rozpočtu a pedagogům se zvýší platy.

Přijímací zkoušky na střední školy

V rámci plánovaných změn v přijímacím procesu na střední školy se chystá řada novinek, které mají zjednodušit a urychlit celý systém. Uchazeči budou mít méně času na podání přihlášek, nově do 20. února místo do 1. března. Důvodem je snaha o rychlejší a efektivnější průběh přijímacího procesu.

Jaké další změny se chystají?

  • Jednotné přijímací zkoušky na jarní období – Podle nového plánu se zkoušky budou konat v pevně stanoveném období, od 10. do 18. dubna pro řádné termíny a od 24. dubna do 5. května pro termíny náhradní. Ministerstvo určí konkrétní dny, což má uchazečům zjednodušit plánování.

Vysoké školy v zahraničí: Deadliny, poplatky za studium, stipendia

by @anettt.h
  • Stanovení prioritních oborů a škol v přihláškách – Uchazeči budou moci v přihláškách předem stanovit priority ohledně oborů a škol. Dříve se o prioritách rozhodovalo až po vykonání zkoušek.
  • Digitalizace a zvýšení počtu přihlášek – Budeš moct podat až tři přihlášky, a to elektronicky přes systém Cermat, výpisem či listinně. To je jedna z nejzásadnějších změn, jelikož v minulosti byly povolené pouze dvě přihlášky. Tento krok je vzhledem k silnému ročníku velmi důležitý.
  • Možnost konání zkoušek na dvou školách – Nový návrh dovoluje uchazečům konat zkoušky na dvou školách.

Snižování poměru učitelů a žáků

Ministerstvo školství (MŠMT) má dále v plánu zavést nová pravidla, která mají brzdit nekontrolovaný nárůst počtu učitelů a dalšího personálu na školách. Tato opatření by měla vstoupit v platnost od ledna 2024, a to s možností přidělení grantů školám, které by tato změna mohla zasáhnout negativně. Podrobnosti ohledně těchto úprav zatím zůstávají předmětem diskuzí.

Přijímací zkoušky a maturity rozbouřily lidi na sítích. Co si o nich myslí odborníci a studenti?

by @anettt.h

Ministr školství Mikuláš Bek ze Strany STAN zdůraznil, že cílem těchto opatření není snižovat počet učitelů a pedagogického personálu, ale spíše stanovit jasnou hranici pro jejich přírůstek. Ministr tak reaguje na výrazný roční nárůst poptávky po pedagogických pozicích, což bylo zaznamenáno v minulých letech. Tento nárůst se zdá neúměrný vzhledem k počtu žáků na jednoho učitele v porovnání s vyspělými zeměmi.

Přijímačky: Jak se efektivně připravit

by @_kajina

Bek také poukázal na významné zvýšení rozpočtu pro školství v minulých letech, což zahrnovalo nejen růst platů učitelů, ale také růst počtu pedagogických pracovníků. Výrazný nárůst učitelských pozic vedl k tomu, že se snížil počet žáků na učitele. Zatímco v průměru v zemích OECD připadá na jednoho učitele třináct žáků, v Česku je to pouze deset.