Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Chorvatsko přijme euro, Česko by nemohlo, ani kdyby chtělo

Chorvatsko splnilo striktní kritéria na přijetí eura. Česko by aktuálně do eurozóny vstoupit nemohlo, ani kdyby chtělo, jelikož kritéria nesplňuje. Jaké jsou výhody a nevýhody eura a co by pro nás jeho přijetí znamenalo?

V současné době je v Evropské unii 27 států a 8 z nich není v eurozóně = jednotném měnovém systému používajícím euro. Dánsko je ze zákona vyňato z povinnosti přijmout euro. Všechny ostatní země EU musí do eurozóny vstoupit po splnění tzv. „konvergenčních kritérií". Země však mají právo splnění kritérií eurozóny odložit, a tím oddálit i samotné přijetí eura.

Chorvatsko

16. června 2022 potvrdila Euroskupina pozitivní konvergenční hodnocení Chorvatska, přičemž souhlasila s tím, že Chorvatsko splnilo všechna konvergenční kritéria požadovaná pro vstup do eurozóny, a navrhla, aby Chorvatsko zavedlo euro od 1. ledna 2023.

V Chorvatsku se budou od září ceny zobrazovat nejen v kunách, ale i v eurech, aby si občani zvykli na přechod na euro.

Jak to má Česko?

Jak už bylo řečeno, chce-li být některý stát EU členem eurozóny, musí splnit určité podmínky. Jedná se o ekonomická a právní kritéria, která byla v roce 1992 dohodnuta v Maastrichtské smlouvě a jsou známa rovněž jako „maastrichtská kritéria“.

Novým guvernérem ČNB je Aleš Michl! Co to pro naši ekonomiku znamená? 

@vaclav.kinsky

Zda daná kritéria stát splňuje, či nikoli pak společně posoudí Evropská komise a Evropská centrální banka. Po vyhodnocení pokroku, kterého stát při plnění konvergenčních kritérií dosáhl, vydá Komise i ECB zprávu. Ta se poté musí ratifikovat v Radě ECOFIN po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou radou.

Hodnocení konvergenčních kritérií zemí se posuzují každé dva roky. Aktuálně je Česko ale nesplňuje kvůli vysoké inflaci.

Existují čtyři kritéria ekonomické konvergence:

 • Cenová stabilita –⁠ Míra inflace nesmí být vyšší než 1,5 procentního bodu nad mírou inflace tří členských států s nejlepšími výsledky.
 • Zdravé a udržitelné veřejné finance
 • Stabilita směnných kurzů
 • Dlouhodobé úrokové sazby

Všichni Češi už reálně chudnou. Nižší mzdu má kvůli započtení inflace téměř 95 % zaměstnanců

@vaclav.kinsky

Výhody eura

 • Nižší transakční náklady
 • Cenová transparentnost
 • Odstranění kurzové nejistoty
 • Zlepšení obchodu
 • Zlepšení inflační výkonnosti
 • Nízké úrokové sazby
 • Vnitřní investice
 • Přínosy pro finanční sektor
 • Podpora obchodu, investic a vzájemná podpora

Nevýhody eura

 • ZTRÁTA SAMOSTATNÉ MĚNOVÉ POLITIKY (Se vstupem do eurozóny a zánikem české koruny zanikne pravomoc České národní banky provádět autonomní měnovou politiku. Měnové prostředí v české ekonomice bude určováno rozhodnutími Evropské centrální banky.)
 • ZAPOJENÍ DO EVROPSKÉHO STABILIZAČNÍHO MECHANISMU (Pro Českou republiku bude zapojení do tohoto mechanismu po vstupu do eurozóny spojeno s nemalými náklady, především příspěvkem do záchranného fondu.)
 • RIZIKO VNÍMANÉ INFLACE
 • JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY NA ZAVEDENÍ EURA (Upravení nejrůznějších informačních systémů, přecenění zboží, vydání nových cenových katalogů, vyškolení zaměstnanců a provedení mnohých dalších úkonů. Tyto náklady si každý podnik bude hradit z vlastních zdrojů).

Naše meziroční inflace je 11,1 %. Hrozí nám kvůli tomu stagflace?

@vaclav.kinsky

(Zdroj: consilium.europa.eu, ec.europa.eu, zavedenieura.cz)