Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Naše meziroční inflace je 11,1 %. Hrozí nám kvůli tomu stagflace?

Období zelených dní a milionů na Etoro účtech je za námi. Přichází období stagflace? A co by to pro nás znamenalo?

Extrémní příliv peněz na burzy v období dvouleté pandemie covidu. Retailoví drobní investoři nalévají na své Robinhood a Etoro účty miliony a sází na aktiva, která v příštím období poletí #tothemoon. To je skoro jistě minulost. Tržní mentalitu teď ovládnou mnohem méně sexy slova. Rozvaha, obrana kapitálu, opatrnost, logika a pečlivé vybírání toho, co nakupujeme. Tato hesla nás provedou obdobím stagflace, která zřejmě přijde.

Co je to stagflace? 

Stagflace je pojem, který se používá pro popis ekonomiky, jejíž růst stagnuje, zatímco čelí inflaci a vysoké nezaměstnanosti. Kombinuje tedy ekonomickou stagnaci a inflaci. Tento stav nastává, když se vysoká míra inflace spojí s nižší kupní sílou. Lidé nenakupují, neinvestují, a tím prohlubují ekonomickou stagnaci. Jedná se tedy prakticky o signifikantní utlumení ekonomického růstu země.

Zdroj: Forbes

Inflace je na historických číslech 

Inflace je definována jako snížení kupní síly peněz neboli nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Aktuálně se potýkáme s meziroční inflací 11,1 % (k únoru 2022). Česká národní banka deklaruje, že se inflaci snaží zkrotit, co to jde, ale výsledky se zatím nedostavují. Aktuálně pořád drží svůj meziroční inflační cíl na 2 %, což je ale dle všeho nereálné.  

Zdroj: ČSÚ

Jak se inflaci efektivně bránit?

Aktuálně je tedy snížena reálná kupní síla našich peněz o 11,1 %. Obranou může teoreticky být držení méně hotovosti, investování volných prostředků (těch, co jsme ochotni odepsat) do jakékoliv podoby aktiva, o které jsme si jistí, že náš kapitál alespoň z části ochrání.

Proč to není například klasický spořící účet u banky?

Jde jen o matematiku. Roční úrok na spořícím účtě se nyní pohybuje kolem 2,5 – 3,5 % maximálně. Inflace je 11,1 % – pořád jsme ve vysoké ztrátě. Dobře nastavené investice nám v některých případech mohou tuto ztrátu signifikantně snížit nebo zcela odmazat

*Tento text za žádných okolností nelze považovat za jakékoliv investiční doporučení a radu. Nejsem finanční poradce a jedná se pouze o osobní pohled na finanční problematiku. Před každou investicí si proveď vlastní analýzu a due diligence, investuj pouze na své vlastní riziko.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.