Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Vědci poprvé v historii testovali menstruační pomůcky s reálnou lidskou krví

Ano, čteš správně. Je rok 2023 a vědci se teprve nyní rozhodli otestovat menstruační pomůcky s reálnou lidskou krví, nejedná se však o menstruační krev.

Vědci donedávna testovali menstruační pomůcky pomocí fyziologického roztoku nebo vody. Po nedávném vyzkoušení absorbce s réalnou lidskou krví zjsitili, že vložky nebyly tak absorbční, jak tvrdili na obalech. I přesto se nejedná o 100 % test, jelikož je menstruační krev viskóznější a obsahuje krevní buňky, sekrety a tkáň z vyloučené děložní sliznice, což také ovlivňuje absorpci.

Nejčastější poruchy menstruačního cyklu, o kterých by se mělo mluvit

by @martinastrel

Studie zveřejněná 7. srpna v časopise BMJ Sexual & Reproductive Health zjistila, že menstruační disky (podobné menstruačním kalíškům) ve tvaru membrány mohou být v absorpci menstruačního toku lepší než vložky nebo tampony.

S výjimkou tamponů také neexistuje žádný předpis pro označování menstruačních výrobků, což ztěžuje posouzení, že jeden výrobek bude absorbovat více než jiný. Výsledky by také mohly lékařům pomoci lépe posoudit, zda silné menstruační krvácení může být známkou skrytých zdravotních problémů, jako je porucha krvácení nebo myomy.

Jaké výsledky měly testované produkty?

Samotný výzkum zjistil, že menstruační kotouče jsou nejsavější z 21 testovaných menstruačních hygienických výrobků, přičemž jedna značka Ziggy pojme až 80 mililitrů krve. Tampony, vložky a menstruační kalíšky zadržely 20 až 50 mililitrů, zatímco absorpční kalhotky v průměru pouze 2 mililitry.

Jednalo se o běžné vložky dvou různých výrobců s různou udávanou savostí a vložky pro poporodní krvácení, tampony stejné značky s různou udávanou savostí, menstruační kalíšky stejné značky různých velikostí, čtyři různé značky menstruačních disků, včetně malých a velkých velikostí v rámci jedné značky, a tři páry menstruačních kalhotek se super savostí.

Jak ti znalost tvého menstruačního cyklu zaručí lepší život?

by @adelakutilova

Je na čase brát reálnou ženskou zkušenost vážně

To zdůrazňuje, že je důležité ptát se osob na typ menstruačních přípravků, které používají, a na způsob jejich používání, aby bylo možné lépe posoudit ztrátu menstruační krve a identifikovat osoby s HMB (silným menstruačním krvácením). Další poznání kapacity novějších menstruačních přípravků může lékařům pomoci lépe kvantifikovat ztrátu menstruační krve, nabídnout diagnostické vyšetření a přesně léčit HMB.
autoři výzkumu

Zdroj: BMJ Sexual & Reproductive Health