Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

V důsledku emisí 1 % nejbohatších lidí může v příštích desetiletích zemřít na horko 1,3 milionu osob

Nejbohatší lidé, korporace a země ničí svět svými obrovskými emisemi uhlíku, zatímco důsledky jsou nejvíce postiženi lidé žijící v chudobě. Nový report přináší rozsáhlou analýzu klimatické nerovnosti.

Deník The Guardian se spojil s organizací Oxfam a se Stockholm Environment Institute a během posledních šesti měsíců společně pracovali na výzkumu, který se soustředil na klimatickou nerovnost. Snažili se tak například analyzovat, jaká část naší společnost se podílí na nejvíce emisích.

Jedním z výsledků jejich bádání je zjištění, že 1 % nejbohatších lidí na světě je zodpovězeno za více emisí, než 66 % nejchudších. Mezitím jsou důsledky nejvíce postiženi právě lidé žijící v chudobě – v důsledku emisí procenta nejbohatších může v příštích desetiletích zemřít na horko 1,3 milionu lidí.

Vypracovaná studie o globální nerovnosti v oblasti klimatu ukazuje, že 1 % světové populace, tedy miliardáři, milionáři a lidé s příjmy nad 140 000 dolarů ročně, se v roce 2019 podílelo na 16 % všech emisí CO2. V období 1990 až 2019 se pak nakumulované emise této nejbohatší skupiny rovnaly vymazání roční sklizně kukuřice v Evropské unii, pšenice ve Spojených státech amerických, rýže v Bangladéši a sójových bobů v Číně.

Světoví ekonomové požadují opatření proti dalšímu zvětšování rozdílů mezi bohatými a chudými

@eevelka

Kromě lidí žijících v chudobě jsou důsledky emisí zasaženy i ženy a dívky, domorodé obyvatelstvo a další skupiny, které zažívají diskriminaci. Pokud tedy nebudou přijata žádná odpovídající opatření a ti nejbohatší budou nadále spalovat uhlík, který zbývá naší planetě k využití, zmizí podle reportu šance na možné ukončení chudoby a zajištění rovnosti.

Mezi zmíněná opatření by mohlo patřit:

  • Radikální zvýšení rovnosti – je nutné rychle a výrazně snížit ekonomickou nerovnost, což je zásadní krok ke zmírnění emisí, vymýcení chudoby i k podpoře širšího boje proti sexismu, rasismu a dalším formám útlaku.
  • Rychlý a spravedlivý odklon od fosilních paliv – je nezbytné rychle a výrazně snížit emise uhlíku, především ze strany nejbohatších zemí, jednotlivců a korporací, aby se udržela globální teplotní změna pod 1,5 °C. To vše za použití zdrojů získaných ze zdanění těch nejbohatších.
  • Nový cíl pro nový věk – cílem ekonomik by měl být zásadní posun směrem k zajištění blahobytu pro všechny bez rozdílu.

Klimatický limit 1,5 °C je blízko k prolomení, co to pro nás znamená?

@markysuch