Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Skoro třetina žen z generace Z je queer, nejčastěji se hlásí k bisexualitě

Podle nových zjištění se z generace Z jako queer identifikuje každý*á pátý*á, z mileniálů pouze každý*á desátý*á. Mnohem častěji se přitom jedná o ženy - ke queer identitě se hlasí dvakrát více než muži.

Podíl lidí, kteří se identifikují jako queer, v posledních letech výrazně roste. Podle nového reportu agentury Gallup se v současné době řadí mezi LGBTQ+ přibližně 7,6 procent dospělých ve Spojených státech, před čtyřmi lety to bylo jen 5,6 procent. Mnohem častěji než muži se jako queer identifikují ženy.

Gen Z je nejvíce queer generace v historii

by @yanhoechka

Největší je rozdíl právě mezi generací Z - zatímco z mladých mužů to je 10,6 procenta, queer mladých žen je téměř 30 procent a nejčastěji se hlásí k bisexualitě. Muži se s téměř stejnou pravděpodobností identifikují jako bisexuálové nebo homosexuálové. Z generace Z se jako queer identifikuje každý*á pátý*á, z mileniálů pouze každý*á desátý*á.

Čím dál častější queer identita beze sporu souvisí s otevřenějším kulturním prostředím, které se napříč světem mění. Podle odhadů agentury Gallup bude podíl osob identifikujících se jako queer v dalších letech stoupat a potenciálně dosáhne asi deseti procent dospělého obyvatelstva Spojených států.

Až 40 procent queer lidí v Česku je v silném až extrémním riziku depresivity a úzkostnosti

by @eevelka

Podle zprávy Být LGBTQ+ v Česku 2022 se z queer lidí identifikuje jako gay asi 26 procent z nich, jako lesby 20 procent a jako bisexuálové kolem 22 procent. Report zkoumal také podmínky, ve kterých queer lidé v České republice žijí - například jak často čelí diskriminaci nebo obtěžování.

Za poslední rok se cítilo diskriminováno až 57 procent queer osob ve věku 12-15 let. S obtěžování nebo urážkami se pak setkalo asi 38 procent respondentů a respondentek z celkem 3429 dotazovaných osob.