Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Polsko zakáže domácí úkoly. Zeptali jsme se ministra školství, jak to vidí u nás

Polsko oznámilo zrušení domácích úkolů na základních školách, přičemž chce stejné opatření v budoucnu zavést i na středních. Je takový krok možný i v Česku? A jak situaci vidí ministr školství Bek?

Polská ministryně školství Barbara Nowacká minulý týden oznámila, že v zemi budou od dubna na základních školách zakázané domácí úkoly. ,,Jsem si jistá, že po pár letech bez domácích úkolů na základních školách budou zrušeny i na středních školách,“ uvedla. Děti by si podle ní měly o víkendu odpočinout, nikoliv vypracovávat úlohy.

Chystané změny ve školství na rok 2024: Nová šance pro středoškoláky

@anettt.h

Krok přichází spolu s dalšími novinkami, které chce nová vláda Donalda Tuska v oblasti školství zavést. Platy učitelů a učitelek by se od března měly zvýšit a zrušen bude také předmět Historie a současnost, který zavedl předchozí ministr školství. Namísto něj by měla být do osnov zařazena obnova občanské výchovy, která by se zaměřovala na demokracii a ústavu.

Ač by zákaz úkolů nejspíše část tuzemského studentstva uvítala, podle českého ministra školství Mikuláše Beka se aktuálně obdobné plošné opatření nechystá. Odkazuje se přitom na studii z roku 2019, ze které vyplývá, že zatížení českých školáků a školaček domácími úkoly je v mezinárodním srovnání jedno z nejnižších. Studentstvo v Česku tráví ve škole o více než sto hodin ročně méně, než je průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, mezivládní organizace ekonomicky rozvinutých států světa.

Polsko míří k zákazu domácích úkolů na základních školách. U nás je nastavení přiměřené domácí přípravy odpovědností ředitelů, kteří mohou nejlépe zohlednit specifické potřeby žáků ve vztahu ke konkrétnímu vzdělávacímu programu školy. Čeští žáci tráví na rozdíl od polských dětí s domácími úkoly průměrně mnohem méně času, téměř nejméně z vyspělých zemí.
Mikuláš Bek, ministr školství

Naši studenti pracují nejvíce z celé Evropy

@vil.a

V květnu 2023 nicméně ministerstvo školství zveřejnilo stanovisko, které obsahuje několik doporučení pro ředitele a ředitelky českých škol ohledně zadávání domácích úkolů. Uvádí například, že:

  • je škola oprávněna zadávat žákům a žákyním domácí úkoly a smí vyžadovat jejich vypracování
  • není vhodné domácí úkoly známkovat, a pokud se tak děje, hodnocení domácích úkolů nesmí mít rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení
  • je zcela nepřípustné hodnotit nevypracované domácí úkoly (např. známkou 5), neboť toto hodnocení nevypovídá o míře dosažení vzdělávacích cílů
  • doporučuje zadávat domácí úkoly jako dobrovolné