Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Muži v Česku berou za stejnou práci víc než ženy, gender pay gap roste dál

Platy mužů a žen se v Česku výrazně liší, to se všeobecně ví. Muži si ročně vydělají zhruba o 24 procent víc než ženy. Podle nové mezinárodní studie ale navíc dostávají i o 12 procent více peněz, a to na stejné pozici.

Rozdíl v platech v Česku podle vědců souvisí nejen s mateřstvím a kariérní pauzou u žen, ale i s nedostupností zařízení péče o nejmenší děti nebo malou podporou sdílení rodičovské mezi partnery, informuje ČTK.

Mezinárodní tým vědců, jehož součástí byla i socioložka Alena Křížková z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu Akademie věd ČR, zkoumal rozdíly v odměňování mužů a žen ve věku od 30 do 55 let, a to v 15 zemích.

Muži mají méně blízkých přátel, problémem jsou stereotypy a intimita

by @yanhoechka

Doteď považovali vědci za důvod rozdílu v průměrných platech mužů a žen to, že muži pracují častěji v lépe placených zaměstnáních.

My jsme však zjistili, že rozdíly v rozmístění žen a mužů na trhu práce a rozdíly v ohodnocení různých zaměstnání a typů práce jsou pouze polovinou problému. Druhou polovinu představuje rozdíl ve výdělcích žen a mužů, kteří vykonávají stejnou práci na stejném pracovišti. Nerovné odměňování žen a mužů za stejnou práci je stále velmi významnou příčinou gender pay gap, a to platí pro všechny sledované země.
Alena Křížková

Celkový rozdíl v ročním výdělku mužů a žen se pohyboval od 9 procent v Maďarsku po 26 procent ve Spojených státech nebo 33 procent v Jižní Koreji, v Česku dosáhl 24 procent. Výrazné jsou ale rozdíly i ve výši platu u mužů a žen, kteří pracují na stejné pozici na stejném pracovišti. Nejmenší rozdíl je ve Francii, kde muži vydělávají na stejné pozici o šest procent víc než ženy, a v Dánsku, kde rozdíl dosáhl 7 procent. Ve Spojených státech je rozdíl 13 procent a v Japonsku 23 procent. V České republice tento rozdíl dosáhl 12 procent.

Muži páchají sebevraždu čtyřikrát častěji než ženy. Pojďme o tom mluvit!

by @yanhoechka

Zatímco ve většině zemí se celkový rozdíl v platech mužů a žen snižuje v průměrném ročním výdělku i v odměňování na stejné pozici, ve střední a východní Evropě je to naopak.

V Česku sice do roku 2019 mírně klesal rozdíl v platech mužů a žen na stejné pozici, ale rostl celkový gender pay gap, to znamená, že gender pay gap je čím dál více způsoben tím, že muži a ženy pracují na různě odměňovaných pozicích. V Maďarsku a Slovinsku dokonce roste jak celkový gender pay gap, tak i rozdíl v platech na stejné pozici.
Alena Křížková

Podle Křížkové nerovnost odměňování v Česku významně souvisí s mateřstvím a kariérní pauzou, nedostupností zařízení péče o nejmenší děti, nedostatečnou podporou sdílení rodičovské mezi partnery a genderovými stereotypy spojenými s mateřstvím včetně změny úvazku matek po návratu z rodičovské na trh práce. Nepřímo to ukazují analýzy využívající právě věk pro odhad gender pay gap v průběhu životní dráhy. Tím, že se aktuální studie zaměřuje na věkovou skupinu od 30 do 55 let, simuluje vliv rodičovství na rozdíl ve výši platů obou pohlaví.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.