Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Zdroj: maudfernhout.com

Muži páchají sebevraždu čtyřikrát častěji než ženy. Pojďme o tom mluvit!

Na dnešní datum, tedy na 19. listopad, připadá Mezinárodní den mužů. Pojďme si společně připomenout, že se uchýlí k sebevraždě čtyřikrát častěji než ženy. Psychické problémy mužů nesmí být tabu.

Buď víc chlap. Kluci nebrečí. Kde máš svaly? Fráze, které aspoň jednou za život slyšel každý muž. Společnost se totiž snaží mužům vtlačit myšlenku, že oni mají být vždy ti silnější, ti praví alfa samci a emoce musí potlačovat. Tlak, který na muže společnost vyvíjí, je mnohdy silnější, než dokáže psychika jedince zvládnout.

I to je důvodem, proč se od 50. let počet sebevražd mužů na jednu sebevraždu ženy skoro zdvojnásobil. Podle Českého statistické úřadu v období mezi lety 2014 až 2018 na jednu sebevraždu ženy připadlo 4,2 sebevražd mužů. Sebevraždou zemřelo v průměru ročně 1 120 mužů a "jen" 269 žen.

Nutno podotknout, že se jedná o globální problém. Například nejčastější příčinou smrti britských mužů v produktivním věku není autonehoda, drogy nebo infarkt, ale právě sebevražda.

Je důvodem sebevražd u mužů neschopnost mluvit o svém trápení? Ne tak docela. Uznávaný britský novinář Will Storr se před pár lety právě na tuto otázku zaměřil a zjistil, že oběťmi sebevražd nejsou ve většině muži trpící depresemi, ale muži, kteří mají vyvinutý smysl pro sociální perfekcionismus. Jedná se o jedince, kteří na sebe pohlíží očima společnosti a posuzují své "vlastní já" podle ostatních. V případě, kdy nároky společnosti nedokáží naplnit, se považují za méněcenné a myslí si, že jako muži zklamali. Řešením je pro ně právě sebevražda.

Rizikovým faktorem u mužů bývá často pracovní prostředí. Dojde-li k hospodářskému poklesu, který má za následek i zvýšenou nezaměstnanost, bývá s ním spojen nárůst sebevražd – obvykle 18 až 24 měsíců po poklesu. Studie z roku 2015 zjistila, že na každé 1 % zvýšení nezaměstnanosti připadá 0,79% nárůst sebevražd.

Spojitost mezi prací a sebevraždami se projevuje i v asijských zemích. V Japonsku je v práci na muže vyvíjen velký tlak k výkonu a individualismu, který je často těžké ustát. Přes 70 procent všech sebevražd v zemi spáchají muži.

Podle odborníků roli hraje také fakt, že muži k sebevraždě volí metody, které jsou účinnější, například zbraň či provaz. Naopak ženy mají tendenci zneužívat prášky, kde je šance na záchranu mnohem větší. Například v USA jsou právě muži v šesti případech z deseti držiteli zbraně – a střelné zbraně tvoří více než polovinu sebevražd ve Spojených státech.

Honí se ti hlavou myšlenky na sebevraždu? Svěřil se ti s nimi kamarád? Neboj se obrátit na Linku bezpečí. Je zdarma, dostupná 24 hodin denně na telefonním čísle 116111. Linka bezpečí ti pomůže najít řešení, které tě třeba nenapadlo. Pomůžou ti změnit postupně věci tak, aby ses cítil lépe. Holky, kluci, nevzdávejte se!