Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Mravenci by v budoucnu mohli pomáhat odhalit rakovinu, tvrdí studie

Vědci by pro odhalování rakoviny chtěli v budoucnu využívat citlivá zvířata. V minulosti se o to pokoušeli se psy a myšmi, nyní se zaměřili na mravence. Jak by mohli při odhalování rakoviny pomoci?

Vědci v laboratořích využívají vysoce vyvinutý čich mravenců, aby je naučili rozeznávat vůni lidských rakovinných buněk. Práce, která byla nedávno publikována v časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, zdůrazňuje možnost, že v budoucnu bude možné k rychlé a levné identifikaci rakoviny využít zvířata s bystrým nosem nebo, jako v případě mravenců, s ostrými tykadly. To je významné, protože včasná identifikace rakoviny je rozhodující pro co nejlepší prognózu, píše The Washington Post.

Výsledky studie jsou velmi slibné. Je ale důležité zmínit, že jsme ještě daleko od toho, abychom mravence používali jako každodenní způsob detekce rakoviny.
Baptiste Piqueret, postdoktorand z německého Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii

Ou, The Last of Us je tady: V USA se kvůli rostoucím teplotám šíří nebezpečná houba

by @yanhoechka

Je známo, že mravenci detekují a využívají chemické signály k plnění různých funkcí, včetně vyhledávání potravy, rojení kořisti, zjišťování partnerů v kolonii a obrany mláďat. Toho dosahují pomocí svých tenkých smyslových přívěsků na vrcholu hlavy. Mravenci mají pozoruhodný čich a využívají chemickou komunikaci k vytváření sofistikovaných společenství královen a dělnic. Některým koloniím vědci přezdívají „superorganismy“.

Po transplantaci částí lidského nádoru rakoviny prsu na myši pro účely studie Piqueretův tým vycvičil 35 mravenců, aby si spojili moč hlodavců s cukrem. Po umístění do Petriho misky trávili hedvábní mravenci (Formica fusca) podstatně více času v blízkosti močových trubic s močí nemocných myší než v okolí močových trubic s močí zdravých myší.

Při testování nedochází k žádnému přímému kontaktu mezi mravenci a pacienty. Takže i když se lidé hmyzu bojí, neměl by to být problém.
Baptiste Piqueret, postdoktorand z německého Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii

90 vteřin do konce světa. Hodiny soudného dne se přiblížily armagedonu

by @yanhoechka

Současný způsob diagnostiky rakoviny, který zahrnuje biopsie, kolonoskopie a odběry krve, je často nákladný a invazivní. Vědci si představují budoucnost, v níž by lékaři k rychlé a efektivní diagnostice rakoviny využívali vysoce citlivá zvířata. Předchozí výzkumy ukázaly, že psi dokáží rozpoznat přítomnost rakoviny podle tělesného pachu, že lze vycvičit myši k rozlišování mezi zdravými myšmi a těmi s nádorem, že hlístice jsou přitahovány určitými organickými látkami spojenými s rakovinou a že neurony octomilek vzplanou, když jsou přítomny specifické zhoubné buňky.

Mravenci nebyli nijak extra vycvičení. Chtějí jen jíst cukr.
Baptiste Piqueret, postdoktorand z německého Institutu Maxe Plancka pro chemickou ekologii

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.