Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Zdroj: data irozhlas.cz (2021)

Není to jen anorexie a bulimie.
Jaké druhy PPP existují?

Poruchy příjmu potravy nejsou trendem dnešní doby. Provází nás odnepaměti, jenže byly (nebo pořád jsou?) dost tabuizovány. Je potřeba o nich mluvit.

Poruchy příjmu potravy se vyznačují chorobně narušeným "jídelním chováním" a mají závažné důsledky na psychické i fyzické zdraví a sociální život jedince. I přesto, že se od sebe jednotlivé poruchy liší, u lidí, kteří jimi trpí, najdeme několik společných znaků. Většinou se jedná o pacienty s nízkým sebevědomím, se sklonem k perfekcionismu a s negativním vztahem k sobě i vlastnímu tělu. Častý je také velký tlak na výkon a kritika v dětství.

❗️Disclaimer: Níže uvedené poruchy může diagnostikovat jen lékař, psychiatr nebo psycholog. Článek je pouze informativní. Pokud v tobě toto téma vzbuzuje nepříjemné pocity, tento článek prosím odlož. Kdybys ale hledal/a v tomto kontextu pomoc, na konci článku najdeš případné kontakty, na které se můžeš obrátit.

Instagram přiznal, že promoval příspěvky obsahující eating disorders

by @heyfomo.cz

Mentální anorexie

Hlavním příznakem mentální anorexie je úmyslné a drastické snižování tělesné hmotnosti. Lidé, kteří touto poruchou trpí, mají velký strach z jídla a přibírání. Drží proto extrémní diety, hladoví a často nadměrně cvičí, aby snězené kalorie spálili.

Setkala jsem se s názorem, že poruchy příjmu potravy jsou problémem dnešní doby. Není tomu ale tak. Termín „anorexia“ použil jako první Galén ve starověkém Římě. Je tedy pravděpodobné, že některé Římanky držely dietu už tenkrát. Od 17. století, kdy se klinické obrazy mentální anorexie objevily poprvé, se ale diety v určitých vrstvách společnosti staly společenskou nezbytností.

Pacienti s mentální anorexií a poruchami příjmu potravy obecně, bývají podvyživení. Je důležité vědět, že podvýživa není to stejné jako podváha, protože anorexie je často spojována pouze s podváhou.

Mentální bulimie

Mentální bulimie se vyznačuje obdobnými příznaky jako mentální anorexie. Všechny tyto nemoci pramení z jednoho velkého primárního strachu. Jídlo je pro pacienty nepřítelem a štíhlá nebo vypracovaná postava je nutností.

Bulimie je charakterizovaná zejména opakujícími se epizodami přejídání, po kterých následuje kompenzace, a to buď ve formě zvracení, užití laxativ (= projímadel), přehnaného cvičení nebo restrikce jídla . Člověk s bulimií tak nutně nemusí zvracet i přesto, že pro většinu lidí je to hlavní ukazatel této poruchy.

Záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání bylo mezi poruchy příjmu potravy zařazeno mnohem později než mentální anorexie a bulimie. Podle výzkumů se ale jedná o nejčastější poruchu příjmu potravy součastnosti (Kviatkovská, Albrecht, Papežová, 2016), která se vyznačuje nadměrným příjmem potravy bez ohledu na potřeby těla a pocity hladu nebo sytosti

Toto psychické onemocnění se pojí s tzv. „zajídáním“ emocí. Lidé, kteří záchvatovitým přejídáním trpí, konzumují velké množství jídla i přesto, že na něj nemají chuť nebo necítí hlad. Nutkání k jezení je velmi silné a se záchvaty se těžko bojuje. Hlavním spouštěčem jsou většinou nepříjemné emoce, které se jedinci snaží jídlem přehlušit.

Ortorexie

Ortorexie je patologická posedlost zdravým stravováním. Do určité míry ji můžeme připodobnit k anorexii, protože lidé, kteří jí trpí, snižují množství své potravy a také vyřazují všechny „nezdravé“ potraviny. Bez výjimek dodržují zásady zdravého životního stylu a na něm staví i svou identitu.

Porucha je nebezpečná, protože v dnešní době je zdravé stravování vnímáno velmi pozitivně. Lidé s ortorexií jsou svým okolím často podporováni a za svůj životní styl oceňováni. Negativní následky se však mohou objevit mnohem později. Nekonečné diety a dlouhodobá restrikce nevede k ničemu dobrému.

Se všemi poruchami příjmu potravy se pojí velmi specifické jídelní návyky, do kterých patří striktní časy jídel, pomalé jezení, odmítání „zakázaných“ potravin, používání specifického nádobí a příborů, neustálé vaření nebo pečení pro ostatní. Je toho ale mnohem víc a psychická onemocnění bohužel často nejsou vidět. Lidé, kteří výše zmíněnými poruchami trpí, umí také skvěle lhát a své činy zakrývat. Není proto jednoduché problém odhalit, protože nízká hmotnost není jediným faktorem tohoto onemocnění a velmi často mají tito lidé váhu „normální“, tedy na první pohled zdravou.

Kam se obrátit?

Pokud máš pocit, že tvůj vztah k jídlu není zdravý, nejlepší je požádat o pomoc odborníky. Skvělou organizací je Centrum Anabell, která zdarma nabízí komplexní služby (poradenstvíe-mailová terapiesvépomocné skupiny s peer konzultanty) zaměřující se na léčbu poruch příjmu potravy.

Do organizace můžeš napsat e-mail (posta@anabell.cz) anebo zavolat (tel.: 774 467 293). Všichni jsou moc milí a rádi ti nabídnou pomocnou ruku.

Jestli tě zajímají dodatečné informace a jiné příběhy, ráda ti doporučím pár instagramových účtů a podcastů, které se týkají jak samotných poruch, tak uzdravování se z nich. Mezi mé nejoblíbenější patří: @_bokovka, @nkscoaching, @terezas_diary, @kitaka_haes.

Zdroje: knihovna.anabell.cz