Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Zdroj: Pinterest

AI terapie a chatboti: budoucnost psychologické pomoci, nebo risk?

Mám si hledat terapeuta, nebo si stačí zapnout ChatGPT?

Loňský průzkum odhalil, že 75 % obyvatel České republiky zažívá psychickou nepohodu. S těmito nepříjemnými pocity se potýkají zejména mladí dospělí do 24 let, a to více než jakákoliv jiná věková skupina. Nalézt odbornou psychoterapeutickou či psychologickou pomoc v Česku může být obtížné a mnoho z nás se nedostane k potřebné péči kvůli dlouhé čekačce nebo financím.


Je AI odpovědí na mental health crisis?

Studie naznačují, že chatboti mohou poskytnout nástroje pro lepší duševní pohodu dostatečně dobře na to, aby alespoň trochu zmírnily příznaky deprese a stresu, v některých případech úzkostných poruch je dopisování si s chatbotem pro lidi snazší, než se fyzicky dostavit na sezení. Dle průzkumu 80 % lidí, kteří používali ChatGPT k poradenství v oblasti duševního zdraví, tvrdí, že je chatbot dobrá alternativa k běžné terapii. AI je navíc k dispozici 24/7, což je služba, kterou klasický terapeut nebo terapeutka nemůžou poskytnout.

Zdroj: @constantbageltherapy

Chceš to vyzkoušet?

V AppStoru najdeš stovky aplikací, nejjednodušší je však vyzkoušet si chatovat s ChatGPT nebo vyzkoušet chatbot psychologa.


Rizika...

Loni se v Belgii objevil případ, kdy se muž rozhodl ukončit svůj život po rozhovorech o budoucnosti planety s AI chatbotem jménem Eliza. Chatbot ho povzbudil, aby ukončil svůj život poté, co navrhl obětovat sebe samého, aby zachránil planetu.

AI terapie je vystavená potenciálně chybným informacím z neodborných nebo misleading zdrojů na internetu a může tyto chyby zahrnout do svých léčebných plánů. Navíc odborníci a odbornice jsou vyškolení a morálně i eticky vázání pravidly, což se o AI rozhodně říct nedá.

Zdroj: Pinterest

A jaký je postoj odborníků? Může AI chatbot nahradit terapii?

Chadi Moussawi, CEO & Co-founder @Terap.io pro heyfomo.cz zdůrazňuje, že „AI může nabídnout určitou úlevu ve formě první pomoci, ale rozhodně by neměla být všelékem na současnou situaci.“ Podobně MUDr. Miroslav Sekot, psychiatr a psychoterapeut (INEP) upozorňuje na důležitost osobního kontaktu v terapii: „To, co je na terapii nejdůležitější, je, že terapeut ordinuje pacientovi či klientovi sám sebe neboli svoji osobnost, což dělá terapii terapií, a to chatbot dát nikdy nemůže.“

Nicméně AI může být užitečným nástrojem při identifikaci varovných signálů a usnadňování přístupu k péči. Jak uvádí Barbora Pšenicová z Nevypusť Duši, „AI může být skvělým spolupracovníkem a podpůrným článkem, který též snižuje práh dostupnosti služeb a umožňuje první formulování představ a náhledů na své duševní zdraví.“ Je však důležité si uvědomit, že lidský faktor a zkušenosti odborníků jsou nezbytné zejména při vyhodnocování závažnosti situace a v prevenci izolace jednotlivce od lidského kontaktu a dialogu.

Kam dál?👀

Recovering people pleaser: Jak si nastavit hranice?

@magdacizek
Zdroj: @constantbageltherapy

Rok s chatbotem

Jak vypadá terapie vedená chatbotem v praxi? To se rozhodl vyzkoušet antropolog Barclay Bram. Po celý jeden rok používal chatbota Woebot trénovaného v kognitivně behaviorální terapii. „Postupem času jsem si všiml, že různá cvičení, která jsem s ním prováděl, se promítají do mého každodenního života. Naučil mě, jak si stanovovat chytře cíle - konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově omezené. Jeho vedení bylo praktické a podložené,“ uvádí v eseji pro NY Times.

Chatbota a jeho rady využíval v každodenním životě, sloužil mu jako terapeutická pomůcka. Terapii podle něj zatím nahradit nedokáže, ale pomohl mu částečně změnit přístup a lépe rozumět svým emocím v konkrétních situacích. „Nevěřím, že Woebot je lék na vážnou duševní chorobu, ani si nemyslím, že algoritmus někdy vyřeší moje daddy issues, ale to neznamená, že tu pro něj není místo,“ uzavírá.

Zdroj: @constantbageltherapy

Máš mozek v rozkladu? Co je „brain rot“ a jak se mu bránit

@magdacizek

Rizika spojená s AI terapií a chatboty zahrnují:

  1. Nepřesnost a nedostatečná kvalita informací: u AI záleží, co konkrétně se „naučí“. Nedostatek kvalitních dat nebo chybné informace mohou vést k nesprávné diagnostice a nedostatečné péči.
  2. Nedostatek lidského soucitu a empatie: Chatboti mohou mít omezenou schopnost porozumět emocionálním potřebám a reakcím jednotlivce, stejně tak, jako neumí číst v neverbální komunikaci, což může vést k nedostatečnému pocitu podpory a porozumění. Terapeut*ka či psycholog*psycholožka dokáží vést dialog a dostat se k jádru problému, v tomhle ohledu je AI clueless.
  3. Bezpečnostní rizika: Existuje riziko, že osobní údaje a citlivé informace sdělené chatbotům mohou být zneužity, pokud dojde k úniku dat.
  4. Etická a morální dilemata: AI terapie a chatboti představují etická dilemata, zejména pokud jde o autonomii, soukromí a odpovědnost za rozhodnutí, která mohou ovlivnit životy jednotlivců.
  5. Omezená schopnost reakce na nečekané situace: AI terapie může mít omezenou schopnost reagovat na neočekávané situace nebo nalézt vhodné řešení pro komplexní problémy, které vyžadují flexibilitu a kreativitu lidského myšlení.
Zdroj: Pinterest

AI terapie má do budoucna potenciál zlepšit dostupnost péče o duševní zdraví, ale rozhodně v současnosti není schopná nenahradit klasickou terapii a hlavně lidský faktor. Při experimentování s AI terapií je třeba nezapomínat na zmíněná rizika. Pokud nevíš, kam se obrátit, zkus rozcestník od Nevypusť Duši, který tě navede dál. A pamatuj, že říct si o pomoc není slabost, naopak, chce to velkou odvahu <3

Take care!

Přispěj na granulky pro Feríska🐈💕🐾

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.