Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

10 nejzanedbávanějších humanitárních krizí se nachází v Africe 

Podle nového průzkumu Norské rady pro uprchlíky je poprvé všech deset nejvíce přehlížených uprchlických krizí v Africe. Rada poukazuje na krizi na Ukrajině, kde se pomoc dostavila do druhého dne. Proč tomu tak není i v případě afrického kontinentu?

Norská rada pro uprchlíky (NRC) varovala, že svět věnuje příliš málo pozornosti masovému vysídlování lidí po celé Africe, což způsobuje prodlužování konfliktů a hladomor.

Vzhledem k všepohlcující válce na Ukrajině se obávám, že africké utrpení bude ještě více odsunuto do ústraní.
šéf humanitární skupiny NRC Jan Egeland

Země s nejvíce zanedbávanými krizemi jsou podle NRC v tomto pořadí:

  • Demokratická republika Kongo (DRK)
  • Burkina Faso
  • Kamerun
  • Jižní Súdán
  • Čad
  • Mali
  • Súdán
  • Nigérie
  • Burundi
  • Etiopie

Jak je situace na Ukrajině prezentovaná ruským obyvatelům

by @markysuch

Poprvé v historii

Je to poprvé, co se všech deset krizí na každoročním seznamu Rady nachází na africkém kontinentu.

DATA

V Demokratické republice Kongo, která je již druhým rokem na seznamu nejzanedbávanější zemí, v loňském roce hladovělo přibližně 27 milionů lidí, což odpovídá jedné třetině obyvatelstva. Mezitím bylo 5,5 milionu lidí vnitřně vysídleno a další milion uprchl do zahraničí, uvedla humanitární skupina.

Neuskutečnila se však žádná setkání na vysoké úrovni ani dárcovské konference o potravinové krizi v KDR nebo konfliktu na východě země a z 2 miliard dolarů, které OSN požadovala na humanitární pomoc, bylo získáno pouze 44 %.

Naproti tomu NRC zdůraznila, že letos v březnu stačil pouhý jeden den k tomu, aby byla humanitární výzva pro Ukrajinu téměř plně financována.

Válka na Ukrajině ukázala obrovskou propast mezi tím, co je možné, když se mezinárodní společenství shromáždí za krizí, a každodenní realitou milionů lidí, kteří v tichosti trpí v rámci těchto krizí na africkém kontinentu a které se svět rozhodl ignorovat.
Egeland

God bless America, akorát že vůbec. Jak je to vlastně v USA se zbraněmi?

by @yanhoechka

World Food Programme v dubnu upozornil, že 20 milionům lidí letos hrozí hladomor, protože opožděné deště zhoršují již tak kruté sucho v Keni, Somálsku a Etiopii.

Oblast Afrického rohu, kde se všechny čtyři země nacházejí, zažívá nejhorší sucho za poslední desetiletí.

Válka na Ukrajině má vážné dopady na africké země

Podle odborníků a humanitárních pracovníků přispěla válka na Ukrajině k růstu cen pohonných hmot a potravin v mnoha zemích Afriky. Podle Africké rozvojové banky (AfDB) tvoří dovoz pšenice 90 % obchodu Afriky s Ruskem v hodnotě 4 miliard dolarů a téměř polovinu obchodu s Ukrajinou v hodnotě 4,5 miliardy dolarů.

Pokud tuto potravinovou krizi velmi rychle nezvládneme, bude to znamenat destabilizaci celého kontinentu.
varoval prezident AfDB Akinwumi Adesina

Protesty na Srí Lance trvají již druhým měsícem. Je turistický ráj na pokraji ekonomického kolapsu?

by @_kajina

NRC poznamenala, že sedm z deseti zemí se na jejím seznamu v posledních letech objevilo opakovaně.

To ukazuje na začarovaný kruh mezinárodního politického přehlížení, omezeného mediálního pokrytí, vyčerpání dárců a stále se prohlubující humanitární potřeby.
zpráva NRC

Návrhy

Skupina pro pomoc vyzvala Radu bezpečnosti OSN a další mezinárodní orgány, aby věnovaly přiměřenou pozornost těmto krizím. Například aby přidělily jednoho nebo více členů, kteří by se zasazovali o konkrétní krize spojené s vysídlením, a aby podpořily nevládní organizace, které pracují na místě.

Navrhla také kroky k řešení „únavy dárců", například aby se vlády zavázaly ke stálým finančním tokům namísto jednorázových příslibů.