Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Co je Eco-Anxiety

V roce 2017 byla Eco-Anxiety popsaná Americkou psychiatrickou asociací (APA) jako „chronický strach ze zkázy životního prostředí“. Co ale přesně zahrnuje a jak ji zvládnout?

Co je Eco-Anxiety

Eco-Anxiety zahrnuje strach z ekologické katastrofy nebo z poškození životního prostředí. Můžeme k ní zařadit i strach o budoucí generace, pocity bezmoci nebo obavy z dopadu změn klimatu (třeba ze ztráty jídla a snížené bezpečnosti). Může vznikat z často katastrofických předpovědí budoucnosti a současný stav životního prostředí těmto obavám moc nepomáhá.

V roce 2018 byl ve Spojených státech proveden národní výzkum a jeho výsledky jsou lehce znepokojující. Téměř 70 % dotazovaných totiž řeklo, že se obává změny klimatu, a celých 51 % dokonce uvedlo, že cítí absolutní bezmoc

Odkud Eco-Anxiety pochází

Může pocházet z traumatických zážitků spojených s přírodou a životním prostředím, jako jsou změny související s klimatem nebo katastrofy (například hurikán nebo požár způsobený globálním oteplováním).

Podle průzkumu z roku 2018 lidi začínají pociťovat úzkosti, jelikož mají dojem, že už problémy životního prostředí, zejména změnu klimatu, nedokážou ovládat nebo změnit. Také se cítí provinile z toho, jaký dopad na životní prostředí a budoucí generaci může mít jejich chování.

Koho ovlivňuje?

Změny klimatu a dopad lidského chování na životní prostředí nepostihuje zdaleka všechny z nás stejně, a proto může být u někoho úzkost z ekologických problémů mnohem intenzivnější.

Některé kouty světa se mnohem více potýkají s extrémním počasím a odráží se to zejména na lidech, jejichž živobytí na životním prostředí závisí. Týká se to tedy například lidí zaměstnaných v rybolovu, zemědělství nebo cestovním ruchu.

Jak poznám, že mám Eco-Anxiety?

Je přirozené, že se člověk cítí bezmocný a smutný z věcí, které se zdají být mimo kontrolu. V tomto případě neexistuje žádná přesná lékařská definice toho, co je Eco-Anxiety. Pokud někomu obavy o životní prostředí však narušují jeho každodenní život, měl by vyhledat odborníka na duševní zdraví.

Jak to zvládnout / co můžu udělat

Řešení environmentálních problémů závisí ve velkém měřítku na společenských změnách, vládách a korporacích, ovšem i my můžeme malými krůčky přispět k lepšímu výhledu do budoucnosti.

To zahrnuje dobrovolničení nebo práce pro ekologické skupiny, dělání více ekologických rozhodnutí, jako je recyklace a konzumování menšího množství masa a mléčných výrobků atd.

Také je důležité čerpat informace a znalosti z ověřených a věrohodných zdrojů, protože je velmi snadné podlehnout dezinformacím a panice. Na závěr je taky důležité říct, že nic není ztraceno a bojovat za životní prostředí má cenu.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.