Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

WICCA: Moderní čarodějnictví s dlouholetou tradicí

V dnešní době je nejrozšířenějším společenstvím praktikujícím bílou magii tzv. Wicca. Dnes tě s ní seznámím!

Čarodějnictví stále existuje a říká se mu Wicca! Na následujících řádcích zjistíš něco málo o její historii, jejích bozích, svátcích a hlavně její náplni.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Wicca vznikla ve 40. a 50. letech 20. století na britských ostrovech. Je to novopohanské náboženské hnutí a zároveň forma moderního čarodějnictví. Wicca navazuje na předkřesťanská náboženství (např. germánské, keltské a antické), lidové tradice a ceremoniální magii a přebírá některé jejich postoje a zvyky.

Někteří autoři uvádějí, že Wicca je velmi staré náboženství, konkrétně až několik tisíc let. Jiní zase, že je to naprosto nová forma čarodějnictví. Nejpravdivějším tvrzením však nejspíš bude, že Wicca, jak jsem zmiňovala výše, navazuje na staropohanská náboženství a tradice a dává jim moderní podobu.

Uvádí se, že zakladatelem současné podoby Wiccy byl Gerald. B. Gardner. Slovo wicca ve staroangličtině znamená čaroděj nebo čarodějnice, a proto se tak označují samotní příslušníci.

Zdroj: Pinterest

BOHOVÉ

Wicca, stejně jako většina náboženství, uctívá své bohy. Jsou dva a jedná se o rohatého Boha a Bohyni. Nemají konkrétní jména, a proto se jim dávají přezdívky jiných bohů a bohyň z jiných náboženství (např. Bohyně Isis, Diana...). V celé Wicce má větší úlohu Bohyně než rohatý Bůh. To ale neznamená, že je Bohyně něco více, právě naopak, Wiccané se snaží o to, aby byli oba bozi bráni rovnoprávně a vše zachovali v rovnováze. Proto má Wicca spousty příznivců i mezi feministy.

Zdroj: Pinterest

SVÁTKY

Pro Wiccany jsou velmi důležité jejich svátky, kterých během roku slaví osm. Tyto svátky se označují jako sabaty. Dále slaví úplňky, esabaty. Někteří během svátků odpočívají, někteří naopak provádějí magické rituály.

Jednotlivé svátky jsou označovány keltskými jmény:

  • Imbolc (1. února – 2. února)
  • Ostara (21. března – 22. března) – jarní rovnodennost
  • Beltain (30. dubna – 1. května)
  • Litha (21. června – 22. června) - letní slunovrat
  • Lughnasad (31. července – 1. srpna)
  • Mabon (21. září – 23. září) – podzimní rovnodennost
  • Samhain (31. října – 1. listopadu)
  • Jule (21. prosince – 22. prosince) – zimní slunovrat

Halloween? Ne, čarodějky a Keltové slaví Samhain!

by @elvihradilkova

NÁPLŇ WICCY

Wiccané jsou napojeni na přírodu, a proto jsou veškeré jejich rituály a magie přírodně založeny. Sbírají byliny, které následně suší, tvoří vykuřovadla, čaje, používají svíčky a sbírají krystaly. Celé náboženství je založeno na čtyřech živlech oheň, země, vzduch a voda, které se využívají maximálně. Wiccané tvoří měsíční vodu, spell jars a věří v astrologii a výklady karet.

Každý/á čaroděj/ka by měl/a mít svou Knihu stínů, ve které nalezne návody, rituály, symboly a mnoho dalšího. Kniha slouží jako jeho/její příručka.

Takhle to může vypadat uvnitř Knihy stínů:

Ještě jednou připomínám, že veškeré působení Wiccanů je založeno na BÍLÉ MAGII.