Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Volby 2023: Jak volit ze zahraničí?

Studuješ nebo pracuješ v zahraničí? Víš, že v době voleb nebudeš v ČR? Těmito dvěma jednoduchými způsoby můžeš být stále součástí volebního období, jen je potřeba znát deadliny a pravidla.

Volby mohou být dost matoucí, především pokud k nim jdeš poprvé, a může to být o to horší, že se zrovna v tu dobu budeš nacházet v zahraničí. Pojďme se tedy podívat na to, jak to s volbami vůbec je, protože různé typy voleb mají různá pravidla, co se týče zahraničního volení:

 • Ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbě prezidenta republiky je možné hlasovat na zastupitelských úřadech.
 • Ve volbách do Senátu a volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.
 • Ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volit mohou jen voliči, kteří mají na území ČR trvalý pobyt.

Nás čekají v lednu volby prezidentské. Volba je naplánována na 13. a 14. ledna 2023, její případné druhé kolo na 27. a 28. Pojďme se tedy podívat, jaké možnosti máme u těchto voleb.

NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách?

by @kubakohout_

Jak můžu volit v prezidentských volbách ze zahraničí?

To můžeš dvěma způsoby.

1) Být zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu

 • Nejdřív budeš muset o zápis písemně požádat zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu máš bydliště.
 • Žádost je třeba doručit nejpozději 40 dnů před dnem voleb do 16:00 hodin. Pozor, deadline je už 4. prosince 2022 do 16:00 hodin!!!

Žádost MUSÍ obsahovat ověřené kopie tvých osobních dokladů:

 • totožnost
 • státní občanství ČR
 • bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu

Pro koho je tato možnost výhodná?

Dlouhodobě pobývající Češi v zahraničí by měli tuto možnost využít, jelikož v seznamu zůstává volič veden, dokud si sám nezažádá o vyškrtnutí.

A VÍŠ THO? Volební systém v České republice

by @heyfomo.cz

2) Mít voličský průkaz

Na základě žádosti ti obecní úřad v místě, kde jsi jako volič/ka přihlášen/a k trvalému pobytu, vydá voličský průkaz.

 • Osobně si o něj můžeš požádat nejpozději 2 dny před dnem voleb.
 • Písemně nejpozději 7 dnů před dnem voleb s tím, že písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou (online).
 • Voličský průkaz si můžeš osobně vyzvednout nebo ti bude zaslán na požadovanou adresu (i do zahraničí) či přímo na zastupitelský úřad, kde hodláš hlasovat.
 • Pro žádost o voličský průkaz není žádný předem předepsaný formulář.

POZOR: Nehlasuje se na honorárních konzulátech, honorárních generálních konzulátech ani v českých centrech či u stálých misí. Jen na místech, která jsou specifikovaná na ministerstvu zahraničních věcí pro danou zemi (většinou hlavní města zemí, například ve Francii ambasáda v Paříži atd.).

Seznam zastoupení ČR v zahraničí najdeš tady.

Pro koho je tato možnost výhodná?

Pro krátkodobě pobývající občany ČR v zahraničí či studenty na výměnných pobytech.

Podívej se na příběhy Čechů, kteří žijí v zahraničí a kvůli hození lístku do urny cestují i celý den, aby došli na požadovanou ambasádu.

Zdroj: Ministerstvo Vnitra, gov.cz