Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Vejšku studuje v Česku zhruba 300 tisíc lidí. Jaké obory jsou v módě a které naopak upadají?

V roce 2021 studovalo zdravotnické obory na vysokých školách v Česku poprvé více lidí než obory technické. Zatímco studentů mírně přibývá, počet těch, kteří školu dokončí, se naopak nadále snižuje.  

Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,1 tisíc studentů. Více než devět z deseti z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc na jedné z 32 soukromých škol, vychází to ze statistiky Českého statistického úřadu.

Nejvíce studentů navštěvovalo Univerzitu Karlovu v Praze (50 tisíc), Masarykovu univerzitu v Brně (32 tisíc) a Univerzitu Palackého v Olomouci (23 tis.).

Na počátku tohoto století se počet studentů vysokých škol v Česku téměř zdvojnásobil, a to ze zhruba 200 tisíc v roce 2001 na necelých 400 tisíc v roce 2010. Následujících devět let počet studentů v Česku každoročně výrazně klesal až na 289 tisíc v roce 2019. Na konci roku 2020 jich na vysokých školách v Česku studovalo 252 tisíc, což je o 30 % méně než před 10 lety.

Zajímavé je, že až do roku 2003 studovali na vysokých školách především muži. Během následujících sedmi let však počet studentek převýšil jejich protějšky o téměř 30 %. V posledních třech letech studuje v Česku vysoké školy o čtvrtinu více žen než mužů.

Studenti z Ruska a Běloruska demonstrovali kvůli uniklým e-mailům, šlo o nepravdy, hájí se ČVUT

by @yanhoechka

Počet cizinců na vysokých školách v Česku roste od roku 2001 v průměru o desetinu ročně. V roce 2021 u nás studovalo některou z vysokých škol 52 109 cizinců majících 165 různých státních občanství. Dvě pětiny byly slovenské státní příslušnosti, 16 % ruské a 9 % ukrajinské. Před dvaceti lety bylo v Česku na vysokých školách necelých deset tisíc cizinců.

Největší pokles studentů postihl technické obory, růst naopak vykázala skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče či v oblasti přírodních věd, matematiky a statistiky. Zdravotní a sociální péči v minulém roce studovalo 39,4 tisíc lidí, což je o 12 % více než v roce 2010.
Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu

Počet studentů technických věd, výroby a stavebnictví se v tomto období každoročně snižoval až na 38,5 tisíce v roce 2021, což je o 40 % méně než v roce 2010. 

V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory nižší počet studentů než obory zdravotnické. Před 20 lety byl přitom počet studentů technických oborů oproti skupině oborů zdravotnických téměř trojnásobný.
Vendula Kašparová

Na rozdíl od počtu studentů počet absolventů vysokých škol v Česku klesá i nadále. V roce 2021 absolvovalo vysokou školu v Česku 60 547 lidí, o 2 400 méně než v roce předchozím a o třetinu méně než před deseti lety.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.