Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

V pondělí se uskuteční studentská stávka, Prahou projde pochod

Kromě učitelské stávky se v pondělí uskuteční i stávka studentská. I ta chce upozornit na připravované změny ve školství, se kterými studentstvo nesouhlasí. Kde se bude konat? A kam zamíří pochod?

V pondělí 27. listopadu se uskuteční studentská stávka na podporu učitelů a ochranu kvality výuky, kterou vyhlásila studentská iniciativa Studenti pro školství. Konat se bude od 11:00, kdy se studentstvo sejde před budovou magistrátu hlavního města Prahy v Jungmannově 34. Následně se uskuteční průvod přes Most Legií až k budově ministerstva školství, kde budou před 13. hodinou předány dopisy ministru Bekovi a průvod zakončen. Na akci vystoupí mluvčí iniciativy a zástupci České středoškolské unie.

Studentstvo chce skrze protest vyjádřit svou solidaritu s pedagogy, kteří budou v pondělí také stávkovat. Uzavřena nebo provozně omezena tak bude většina mateřských, základních a středních škol v Česku. Vyučující i studentstvo budou protestovat proti navrhovaným změnám ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně financování školství.

Mapa: Tyto školy se zapojí do celodenní stávky. Kvůli čemu se bude konat?

by @eevelka

Ty totiž počítají třeba se škrty v platech nepedagogických pracovníků, tedy například kuchařů a kuchařek nebo psychologů a psycholožek. Zároveň navrhují snížení tzv. PHmax, tedy maximálního týdenního počtu odučených hodin, na 95 procent. Takové krok by měly podle protestujících zásadní dopady na samotné studentstvo i kvalitu výuky.

Naše školy se změní k horšímu a vrátí se zpátky do minulosti. Změny, které chce ministr Bek zavádět, ukazují, že sliby, které vláda udělala, byť v obecné rovině, byly prázdné. Všechno to je kvůli jednomu politickému rozhodnutí, které odneseme my všichni - děti, studenti, dospělí, společnost. Rozhodně nemyslí na budoucnost dětí, jak slibují, protože změny zničí pokrok, který se ve školství udál.
Studentka a členka iniciativy Kateřina Petkovová.

Jak uvádí Jana Kašparová, mluvčí Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, nedostatek finančních prostředků ve školách například způsobí pokles počtu hodin věnovaných výuce nebo omezí dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zvýší se také počty žáků ve třídách, dojde k omezování volitelných předmětů a omezí se také pořizování učebnic a pomůcek. Pokud se naplní ještě plánované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude podle ní pak těžké zajistit samotný provoz škol.

Kvalitní vzdělávání = úspěšná země, podfinancované školství = rozvojová země. Tyto základní rovnice by měli pochopit všichni politici, kteří to s budoucností Česka myslí doopravdy. Vy studenti jste nadějí, že úspěšná země budeme, ale k tomu si potřebujete ze studií odnést co nejvíce užitečných znalostí a najít pro ně v životě uplatnění. Poskytuje-li stát dobré podmínky pro vzdělávání, připravuje vám a celé společnosti perspektivní budoucnost. Vyspělé země okolo nás na školství vydávají daleko více prostředků než ČR.
Potřebujete, aby vás učili kvalitní učitelé, pedagogogové a motivovaní mladí
začínající učitelé. Jejich platy ale stále patří mezi nejnižší, pokud jde o zamětnance s vysokoškolskýcm vzděláním. Nyní, když svitla naděje, že se situace zlepší, budou muset tyto peníze použít ředitelé škol pro ty, kteří jsou nezbytní pro chod školy, tedy pro IT pracovníky i ostatní nepedagogy, protože vláda jim platy snižuje.
Jana Kašparová, mluvčí Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.