Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Užívání hormonální antikoncepce obsahující pouze progestagen je spojeno s o 20-30 % vyšším rizikem rakoviny prsu

Už předchozí studie ukázaly, že užívání kombinované antikoncepce, která zahrnuje estrogen i progestagen, je spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Podle zjištění se po vysazení této antikoncepce takové riziko snižuje.

Existuje spousta různých antikoncepcí, ale jeden typ, obsahující pouze progestagen, je stále oblíbenější. Například jen v Anglii bylo v roce 2020 vydáno téměř tolik receptů na takovou antikoncepci jako na antikoncepci kombinovanou. I přesto ale byly dosud informace o její souvislosti s rizikem vzniku rakoviny prsu velmi omezené.

Nyní vědci pod záštitou University of Oxford analyzovali v rámci studie údaje o 9 498 ženách, u nichž se ve věku mezi 20 a 49 lety vyvinula invazivní rakovina prsu, a 18 171 srovnatelných ženách bez rakoviny prsu, které sloužily jako kontrolní skupina. Podle zjištění mělo z těchto skupin až 44 % žen s rakovinou prsu a 39 % žen bez rakoviny prsu v průměru tři roky před diagnózou předepsanou hormonální antikoncepci, přičemž přibližně polovině z nich byla naposledy předepsána antikoncepce obsahující pouze progestagen.

The findings suggest that current or recent use of all types of progestogen-only contraceptives is associated with a slight increase in breast cancer risk, similar to that associated with use of combined oral contraceptives. Given that a person’s underlying risk of developing breast cancer increases with advancing age, the absolute excess risk of breast cancer associated with either type of oral contraceptive will be smaller in women who use it at younger ages. These excess risks must, however, be viewed in the context of the well-established benefits of contraceptive use in women's reproductive years.
Kirstin Pirie, statistická programátorka ve společnosti Oxford Population Health a jedna z hlavních autorek studie

Na základě zjištěných údajů byla vypočtena míra souvislosti mezi užíváním jednotlivých typů hormonální antikoncepce a rizikem vzniku rakoviny prsu. Tyto výpočty byly následně upraveny tak, aby zohledňovaly nejrůznější stanovené rizikové faktory.

V datech bylo zjištěno významné zvýšení rizika rakoviny prsu v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce, a to bez ohledu na to, o jaký typ se jedná. Toto riziko se pak ale podle výzkumu postupně snižuje poté, co je užívání hormonální antikoncepce ukončeno. Když se navíc zjištění týkající se antikoncepce obsahující pouze progestageny zkombinovala s už dříve publikovanými studiemi, bylo zjištěno zvýšené riziko rakoviny prsu u současných a nedávných uživatelek všech čtyř typů přípravků obsahujících pouze progestageny, tedy perorální (29 %), injekční (18 %), implantované (28 %) i nitroděložního tělíska (21 %).

SEX MATTERS: Antikoncepce part 1

by @eevelka

Publikovaná zjištění tedy naznačují, že v souvislosti se současným nebo nedávným užíváním kombinované perorální antikoncepce nebo antikoncepce obsahující pouze progestageny dochází k relativnímu zvýšení rizika rakoviny prsu přibližně o 20-30 %.

Zdroj: Oxford Population Health