Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Švédsko je na cestě stát se první nekuřáckou zemí Evropy

Švédsko, které má nejnižší míru kouření v Evropské unii, je nyní blízko k tomu, aby se mohlo považovat za nekuřácké. K tomu potřebuje mít ve své populaci méně než 5 % každodenních kuřáků.

Stejně jako ve většině Evropy, je ve Švédsku kouření v barech a restauracích už nějakou dobu zakázáno, ale od roku 2019 byl zákaz rozšířen i na venkovní posezení v barech a restauracích a na veřejná místa, jako jsou dětská hřiště, autobusové zastávky a vlaková nádraží (stejně jako v ČR).

Podle statistického úřadu Eurostat bylo v roce 2019 pouze 6,4 % Švédů starších 15 let denními kuřáky, což je nejméně v EU a hluboko pod průměrem 18,5 % v celé unii 27 zemí. Údaje švédské agentury pro veřejné zdraví ukazují, že míra kouření od té doby stále klesá a v loňském roce dosáhla 5,6 %.

Švédové ale nepřestali kouřit a vyměnili jednu závislost za druhou. Většina obyvatel totiž prohodila cigarety za tzv. snus, což je forma bezdýmného tabáku, která se obvykle vkládá pod horní ret a při jejímž užívání není třeba plivat. Snus najdeš ve Švédsku opravdu všude a mezi mladými je také velmi oblíbený. Jeho formy jsou jak nikotinové tak beznikotinové, liší se ale i v příchutích a síle. Švédští výrobci šňupacího/žvýkacího tabáku již dlouho považují svůj výrobek za méně škodlivou alternativu kouření a připisují si zásluhy na snižujícím se počtu kuřáků v zemi.

foto: Nordic Spirit

Švédové ale nepovažují snus za tak škodlivý produkt, přestože je také silně navýkový. Proto si v roce 1995 při vstupu do EU vyjednali výjimku ze zákazu bezdýmného tabáku. Některé studie však spojují snus se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění, cukrovky a předčasných porodů, pokud je užíván během těhotenství.

Přesto si ale Švédsko nejspíše již brzy připíše titul první nekuřácké země Evropy.

Elf bar už si možná nekoupíš, Evropská komise navrhuje zákaz ochucených vaporizérů

by @heyfomo.cz

Zdroje: cbsnews.com, LAtimes