Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Prezidentské volby #1: Danuše Nerudová

Plnoletí občané České republiky budou mít už 13. a 14. ledna 2023 možnost rozhodnout o tom, kdo se stane jejich příštím prezidentem či prezidentkou. Jací kandidáti budou na volebním lístku, kým vůbec jsou a co od nich můžeme očekávat?

Danuše Nerudová

Oficiální web: www.danusenerudova.cz

Instagram: @danusenerudova

Transparentní účet: tady

Danuše Nerudová. Zdroj: Profimedia

Danuše Nerudová je ekonomka a vysokoškolská profesorka. V roce 2018 se stala první rektorkou brněnské Mendelovy univerzity, funkci ale v lednu 2022 opustila. Má dvě děti, s rodinou bydlí v Brně a na Vysočině. Jako ekonomka se věnuje tématu daní, důchodů a ekonomické prosperitě. V lednu 2018 se stala předsedkyní tehdejší vládní komise pro spravedlivé důchody. Aktivně působila ve veřejné debatě během pandemie covidu-19 a s dalšími odborníky založila občanskou expertní iniciativu KoroNERV-20, která hledala řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie koronaviru.

Postoj k válce na Ukrajině

  • Podporuje Ukrajinu

„Současné Putinovo Rusko, které vraždí nevinné na Ukrajině a vede barbarskou agresi vůči svobodnému a svrchovanému státu, je největším bezpečnostním rizikem ČR. Jedná se o zemi, která navíc nedávno zařadila mezi své největší nepřítele i naši zemi a spáchala na našem území, ve Vrběticích, akt státního terorismu, který vedl k úmrtí českých občanů. Jednoznačně stojím za Ukrajinou. Bojují i za naši svobodu a bezpečnost.“

Manželství stejnopohlavních párů a adopce dětí

  • Pro manželství stejnopohlavních párů i adopci dětí těmito páry

„Jsem pro zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků. Chápu, že jsou lidé, kterým se to nelíbí, protože manželství vnímají v tradičním smyslu jako svazek muže a ženy. Pohled na manželství i rodinu se v historii měnil a toto je změna, která je v moderních společnostech na pořadu dne. Součástí našeho ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. Ta jasně definuje, že všichni lidé si jsou rovni ve svých právech. To je důvod, proč podporuji manželství pro všechny. Není to ovšem důvod jediný. Znám několik homosexuálních párů a jejich vzájemná láska, štěstí a respekt jsou pro mě dalšími důvody, proč hájím manželství pro všechny. I tyto páry si zaslouží, aby jim jejich země nekladla překážky, a naopak byla pro ně zárukou, že budou mít stejná práva i zastání, jako mají heterosexuální páry.“

„Podporuji i adopcí dětí homosexuálními páry. Jsem přesvědčena, že každé dítě si zaslouží zažít lásku a péči rodičů. Naše děti vyrůstají v láskyplné rodině s tátou a mámou, nevím, proč by jiné děti neměly vyrůstat v láskyplné rodině se dvěma táty nebo maminkami.“

Snížení dopadů inflace

  • Pro nabídnutí silného sociálního balíku konkrétní pomoci

„Již delší dobu jsem přesvědčena, že konzervativní pravicová vláda musí lidem nabídnout silný sociální balík přesně cílené pomoci. S touto pomocí nemůže dlouho čekat. Každé další razítko pomoc zdržuje a ohrožuje budoucnost mnoha rodin. Zároveň však musí jít o přesně cílenou pomoc, která nebude znovu roztáčet kola inflace.“

„Prezident by měl zejména vyžadovat, aby vláda plnila své sliby. Je mediátorem politické diskuse a jeho úkolem by mělo být vytvářet stabilitu v zemi. Prezident s ekonomickou kompetencí může vládu usměrňovat a vést k ekonomické stabilitě.“

Evropská unie a NATO

  • Pro členství České republiky v EU i v NATO a pro další rozvoj spolupráce

„ČR má podle mě být spolehlivým a předvídatelným partnerem, který bude plnit své závazky a mezi ostatními zeměmi se nebude bát aktivně přispívat k dalšímu rozvoji evropského a mezinárodního partnerství.“

Podpora studentů

  • Pro změnu ve vzdělávání

„Za důležité považuji změnu ve vzdělávání, lepší práci s talentem a podporu mladých lidí. Žáci a studenti by se neměli bát chybovat. Školy a učitelé by měli mladé lidi vést k využití chyb k lepšímu rozvoji.“

Důchody

  • Pro důchodovou reformu

„Nabízím svoji profesní zkušenost a jasnou vizi, stejně jako jsem ji nabídla v čele Komise pro spravedlivé důchody. Společně jsme představili reformu, na které se dnes shodnou politici i odborníci napříč spektrem. Žijeme ve složité době, ve které musíme myslet na to, jak pomoci lidem dnes i v budoucnu.“

Kauzy

  • Již delší dobu rezonuje českou společností kauza spojená s Mendelovou univerzitou, jejíž rektorkou Danuše Nerudová v době incidentu byla. Národní akreditační úřad pro vysoké školství totiž prověřuje podezření, že se na škole závažně porušovala pravidla. Jednalo se například o fakt, že někteří studenti, především zahraniční, získali doktorský titul Ph.D. nezvykle rychle. Samotné výsledky šetření budou oznámeny až po lednových volbách, kandidátka na prezidentku nicméně předložila své vysvětlení, ve kterém uvedla, že jakmile podezření na univerzitě objevila, sestavila komisi k prošetření incidentu a nechala přezkoumat dotyčné studijní programy.

Prezidentské volby #2: Petr Pavel

by @eevelka
  • Danuše Nerudová vzbudila na sociálních sítích vlnu pozdvižení, když na dotaz, zda je feministka, odpověděla: „Ne, ne, to nejsem.“ Následně na svém Twitteru upřesnila, že ač rovnost mužů a žen podporuje, s některými proudy feminismu se neztotožňuje. Kvóty v politice ani ve vedení firem neuznává a stát by měl podle ní naopak vytvářet takové podmínky, aby rovnoprávnost reálně existovala.

Média

Prezidentské volby #3: Andrej Babiš

by @eevelka

TOP 5 citátů

Zdroje: www.danusenerudova.cz, ČTK