Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

OSN vydala kvůli změně klimatu průvodce pro přežití lidstva

Podle Šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu dosáhne Země úrovně kritického globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia proti hodnotám před průmyslovou revolucí už v příštím desetiletí. 

Organizace spojených národů vydala před pár dny nový report ohledně klimatické změny, jehož součástí je i průvodce pro přežití lidstva. Teplota totiž už nyní vzrostla o 1,1 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí a podle Šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu dosáhne Země úrovně kritického globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia už v příštím desetiletí.

Tak kritické oteplení je důsledkem více než století spalování fosilních paliv a neudržitelného využívání energie a půdy, kvůli čemuž dochází k častým a extrémním projevům počasí, které mají nebezpečné dopady na přírodu i lidi po celém světě. Podle vědců bude kvůli tak negativním klimatickým podmínkám v dalších desetiletích narůstat nejistota v oblasti potravin a vody, které jsou obě pro přežití naprosto zásadní.

Aby se Země udržela pod kritickým bodem oteplení 1,5 stupně Celsia, bude potřeba rychle snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 až o polovinu. To může být splněno například díky orientaci na čistou energii, nízkouhlíkové elektrifikaci, podpoře bezemisní a nízkouhlíkové dopravy i zlepšení kvality ovzduší. V reportu je zdůrazňována role jednotlivých vlád, která je pro přijetí změn naprosto klíčová – podle odborníků by měly odstraňovat překážky snižování emisí skleníkových plynů skrze veřejné financování i například podporu určitých investorů.

This Synthesis Report underscores the urgency of taking more ambitious action and shows that, if we act now, we can still secure a liveable sustainable future for all.
Předseda Mezivládního panelu pro změnu klimatu Lee Hoesung

Generální tajemník Antonio Guterres už navrhl skupině rozvinutých ekonomik G20 takzvaný Pakt klimatické solidarity. V něm by podle něj všichni zásadní znečišťovatelé vyvinuli mimořádné úsilí o snížení emisí a bohatší země by mobilizovaly své finanční i technické zdroje na podporu rozvíjejících se ekonomik tak, aby díky společnému usilí globální teploty nestouply o více než 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí.

Co tedy může lidstvo dělat, aby zmírnilo změny klimatu?

  • Vyřadit z provozu uhelné elektrárny
  • Investovat do čisté energie
  • Modernizovat a dekarbonizovat budovy
  • Dekarbonizovat ocel a plasty
  • Přejít na elektromobily
  • Zvýšit využívání veřejné dopravy, cyklistiky i chůze
  • Dekarbonizat letectví a námořní dopravu
  • Zastavit odlesňování a obnovit znehodnocenou půdu
  • Snížit plýtvání potravinami a zlepšit zemědělské postupy
  • Jíst méně masa a více ovoce a zeleniny
Tipy, jak můžeš zmírnit změnu klimatu svými kroky i ty, najdeš v našem průvodci! 👇

SUSTAINABILITY & ECO GUIDE

by @heyfomo.cz

Zdroje: UNSDG, ČTK