Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Ochraňující hamsa i prastará spirála - jaká je jejich spirituální symbolika?

Zajímá tě původ a význam různých spirituálních symbolů? V této rubrice ti představím ty nejzákladnější a dnes se podíváme na hamsu a spirálu!

Hamsa

Hamsa, v islámu označovaná jako Hand of Fatima a judaismu jako Hand of Miriam, je symbol s historií sahající až do Mezopotámie. Univerzálně symbolizuje ochranu a sílu. Věří se, že nás může chránit před evil eye a negativní energií a přináší štěstí a zdraví.

Jaká je spirituální symbolika evil eye a jak by se měl symbol nosit?

@katarinavlckova_

Má tvar dlaně s okem uprostřed. Hamsa v překladu znamená pět, což představuje počet prstů na ruce. V hinduismu a buddhismu každý prst symbolizuje jednu čakru, živel, smysl a proudění energie v těle.

  • Palec - oheň, čakra solar plexu.
  • Ukazováček - vzduch, srdeční čakra.
  • Prostředníček - éter, krční čakra.
  • Prsteníček - země, kořenová čakra.
  • Malíček - voda, sakrální čakra.
Zdroj: @stefielove44

Hamsu lze zobrazit dvěma způsoby, a to směrem dolů nebo směrem vzhůru.

Ruka směřující dolů přináší plodnost, odpovědi na naše manifestace a otevírá nás veškeré hojnosti a dobrotě vesmíru. V této poloze bývají prsty sevřeny k sobě.

Ruka směřující vzhůru je univerzálním znamením proti všemu zlému. Chrání nás před negativní energií a vnitřními myšlenkami spojenými s nenávistí, žárlivostí a nejistotou. V této poloze bývají prsty roztažené od sebe, aby odháněly zlo.

Spirála

Spirála je pravděpodobně nejstarším námi poznaným spirituálním symbolem. Není vůbec divu, spirály se totiž nachází téměř všude kolem nás. Má mnoho interpretací a liší se kultura od kultury, víra od víry a jednotlivec od jednotlivce. Představím ti tedy ty nejčastější.

Infinite evolution

Spirála představuje neustálý růst a transformaci. Podobně jako se spirála nekonečně rozšiřuje směrem ven, je i naše cesta v nepřetržitém procesu vývoje. Připomíná nám, že osobní rozvoj nemá konečný cíl, ale je to celoživotní cesta. Jak se spirála točí, v určité momenty procházíme kolem témat, se kterými jsme se potýkali v minulosti. Symbolizuje tedy možnost se k nim buďto vrátit a vyřešit je jinak, než jsme to udělali dříve, nebo kolem nich pouze spokojeně bez ohlížení projít. Toto je osobně má nejoblíbenější interpretace a filozofii s ní spojenou aplikuji do svého života. Vždycky máš možnost se ohlédnout za svými činy, ale zároveň pokud nechceš a jsi spokojený*á tak, jak jsi, vůbec nemusíš.

Zdroj: @wrathofodin

Kosmická spirála

Již lidé v dobách starověku poznali, že se hvězdy na obloze každou noc otáčejí kolem centrálního bodu. Dnes již víme, že se nacházíme doslova ve spirální galaxii. Spirála tedy může být symbolem vesmíru, našeho místa v něm a velkých cyklů, které v něm neustále postupují. Také symbolizuje naše hluboké spojení s vesmírem a zdůrazňuje, že nejsme izolované bytosti, ale nedílné součásti všeho dění. Připomíná nám, že naše veškeré činy ovlivňují větší celek a vše je propojené. Even the smallest things matter.

Z hlediska moderní spirituality spirála údajně představuje cestu vedoucí od vnějšího ega k duši. Označuje vývoj lidstva z fyzické do duchovní sféry a spojení s duchovnem (divine).

Přispěj mi na nové krystaly🧙‍♀️🔮

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.