Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Nastupuje generace Taylor Swift a Andrewa Tatea? Podle průzkumů jsou mladí muži stále konzervativnější a ženy liberálnější

I když se o generaci Z říká, že je ve vidění světa výrazně progresivní, nemusí to být úplně pravda. Podle studií, ze kterých vychází deník Financial Times se muži z naší generace stávají konzervativnějšími a ženy naopak. Kolik je na tom pravdy, jaké to může mít důsledky a jak s tím může souviset #MeToo?

Každá generace prochází podobnými zkušenostmi, které ji formují a utváří její pohled na svět. To stejné by mělo platit pro gen Z, o které se říká, že je nejprogresivnější generací.Analýza Financial Times , která obletěla internet, ale nastiňuje úplně jiný obrázek. Podle ní se v posledních deseti letech mezi mladými muži a ženami začaly v politických otázkách rozevírat nůžky.

Podle Alice Evans ze Stanfordské univerzity jsou od roku 2014 ženy ve věku 18 až 29 let stále liberálnější, zatímco mladí muži jsou víc a víc konzervativní. Rozdíly jsou podle analýzy pozorovatelné na všech kontinentech po celém svět. Ženy z generace Z dnes chodí k volbám častěji než mladí muži a narozdíl od nich se i více zajímají o politické otázky a účastní se sociálních protestů.

FT dávají prohlubující se rozdíly mezi muži a ženami do souvislosti s hnutím #MeToo, které umožnilo ženám po celém světě promlouvat o svých zkušenostech se sexuálním násilím a obtěžováním.Zveřejněné příběhy o tak výrazných zkušenostech formovaly tehdejší středoškolačky, které pozměnily svůj pohled na muže a randění a začaly být obezřetnější a průbojnější.

Co dělat, když se staneš obětí sexuálního násilí

@_00_3_12

Mezitím ale mnoho dospívajících mužů začalo mít pocit, že se společnost obrací proti nim – podle průzkumu si více než polovina mladých mužů na světě myslí, že čelí nějaké formě diskriminace. Podle jiné studie považují muži z gen z feminismus za škodlivější než boomeři. V Jižní Koreji jsou podle FT rozdíly mezi mladými muži a ženami natolik hluboké, že se propadají počty sňatků a porodnost klesla na 0,78, což je nejméne na světě.

Kromě pohledu na role ve společnosti se mění také pohled na palčivé otázky, jako je migrace nebo rasová rovnost. Podle průzkumů se v těchto ohledech mladé ženy posouvají stále více do leva a muži zůstávají názorově na stejném místě, nebo se posouvají doprava.

Problémem je také nárůst v užívání sociálních sítí, kde mladí lidé prožívají část života a odkud přebírají názory a zkušenosti. Jejich algoritmy se přizpůsobují jednotlivcům, a tak má část Gen Z úplně jinou formativní zkušenost než druhá. Velmi zjednodušeně k jedněm promlouvá Taylor Swift, k druhým Andrew Tate.

Příspěvek Financial Times vzbudil debatu a zvedl téma, které do budoucna může definovat naši generaci. Text je podložen daty od americké společnosti Gallup a bude třeba další zkoumání, které jeho výstupy potvrdí, ale nové a nové studie ukazují, že se v klíčových otázkách v pohledu na svět mladí začínají silně polarizovat.

Zdroje: Financial Times, Business Insider