Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Mentální zdraví, digitalizace a inkluze. Vrcholí Evropský rok mládeže

Evropský rok mládeže vrcholí. V Evropském parlamentu v Bruselu se v úterý konala závěrečná konference Claim the Future připravená Českou republikou, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Diskutovalo se hlavně o tématech mentálního zdraví, digitalizaci a inkluzi ve vzdělávání. 

Evropská unie si začala v poslední době uvědomovat, že právě mladí lidé jsou důležitými hybateli změn a zásadním faktorem při budování mírových a demokratických společností.

Brusel tak rok 2022 vyhlásil jako Evropský rok mládeže, a to s cílem zjistit, co mladé nejvíce trápí a jak zlepšit naši společnost. Smyslem Evropského roku mládeže bylo propojit aktivity mladých lidí napříč celou Evropskou unií a dát jim zkrátka šanci být slyšet. 

„Mladým lidem bychom měli zajistit smysluplný dialog a zapojení při tvorbě politik. Aby se nám to povedlo, musíme zajistit porozumění mezi generacemi,“ prohlásil na úterní závěrečné konferenci ministr školství Vladimír Balaš.

Evropský den hudby

by @markysuch

Mladí lidé společně s evropskými politiky řešili po celý rok hlavně témata mentálního zdraví, inkluze a digitalizace. K tématům promluvila také šestice mladých lidí Youth Task Force, která byla do příprav a samotné realizace závěrečné konference zapojena.

Šlo o dvojice mladých lidí ze zemí takzvaného TRIA, což je země předsedající Radě EU, předešlá země, takže Francie, a následující předsednická země, kterou bude Švédsko.

Šestice mladých lidí Youth Task Force, která byla do příprav a samotné realizace závěrečné konference zapojena, společně s ministrem školství Vladimírem Balašem a ředitelem Odboru EU na MŠMT Martinem Faturou.

„Je důležité mluvit o tom, jak lépe zpřístupnit psychologickou péči mladým a jak o tomto tématu hovořit se svým okolím, a odbourat tak jakékoli společenské stigma. Stejně tak je zajímavým tématem inkluze ve vzdělávání,“ myslí si zástupkyně České republiky v uskupení Youth Task Force Hoang Linh Phan.

Evropu sužují požáry, posledních pět let je kritických

by @eevelka

Dosáhli jsme stanovených cílů roku 2022. Mladí lidé jsou tady od toho, aby nám pomohli v digitální a zelené transformaci. Je vidět, že jste se zapojili do procesů od jejich začátků, a to i v případě, že se iniciativy zavádějí, nebo když dochází k jejich pokroku v terénu. Cílem bylo pomoci mladým lidem, aby byli aktivnější a zapojení. A byl to úžasný okamžik, když jste projevili svoji solidaritu. V 34 zemích proběhlo přes 800 aktivit týkajících se pomoci Ukrajině. To vyslalo velmi silný signál, že mladí lidé nemají zájem pouze o klimatické změny nebo duševní zdraví, ale jsou tady i od toho, aby nám pomohli chránit naše základní principy demokracie.
Eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.