Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Manifestace: Brána do "ideálního" světa a jak na ni?

Přemýšlíte nad tím, zda se můžete stát pánem svého života a zařídit si ho tak, jak vy sami chcete? Nebo máte pocit, že se jednoduše budete muset smířit s životem takovým, jaký je?

Manifestace. Pojďme si představit, co to vůbec je a k čemu se používá. Manifestace je totiž v pravém slova smyslu zákon přitažlivosti. Tudíž to, na co myslíme, čemu věnujeme svoji pozornost a to, kam směřujeme, je přesně to, co si do našeho života přitáhneme.

Nezáleží na tom, zda je daná myšlenka či situace pozitivní nebo negativní. Je spousta metod, jak využít zákon přitažlivosti, ale je třeba si uvědomit, že v rámci manifestace je nezbytné jednat a konat v souladu s tím, co si přejeme. To znamená, že pokud si budeme myslet, že příští týden z písemky dostaneme za jedna, ale celý týden neotevřeme učebnici, je dost nepravděpodobné, že se něco takového splní. Zde platí zlaté pravidlo: Vložte do toho snahu a ono vám to půjde naproti samo. 

Pár rad, než začnete: 

  1. Nastavte si realistické cíle v souladu s tím, kde se v životě nacházíte, a popřemýšlejte nad tím, co je "TO" ono. To, co si opravdu přejete.
  2. Buďte upřímní, věřte sobě a správnému načasování.
  3. Buďte trpěliví a nechte vyšší sílu, ať "pracuje" za vás.
  4. Vyvarujete se otázce "kdy se mi daná věc splní", nejlépe na své přání zapomeňte a věnujte čas sami sobě  
  5. Jedno je jisté, naše existence není a nikdy nebude ideální, ani za pomoci manifestace.

Jaké jsou tedy basic metody manifestace? 

1. Meditace 

Meditaci se budeme v budoucnu věnovat více dopodrobna, jelikož má spoustu benefitů a obrovskou sílu při každodenním praktikování. Stimuluje mozek, lépe s ní zvládáme stresové situace a udržuje nás emočně stabilní. Také je ale skvělým nástrojem k manifestování.

2. Vizualizace

Vizualizací se rozumí vytvoření si mentálního obrazu cíle, kterého chcete dosáhnout. Je třeba si představit sebe samotné v ideální a vysněné situaci. Doslovně o věci přemýšlejte, jako byste byli ve snu. Představujte si vše od emocí, pocitů, zvuků, obrazů až po pachy.

3. Psaní 

Spousta efektivních metod manifestace je právě v psaní. Mezi jednu z nejpopulárnějších patří 3x6x9. Je to metoda, se kterou je spojován Nikola Tesla. Připravte si tužku a papír a každé ráno si napište vaši vysněnou situaci na papír třikrát, dále uprostřed dne tuto samou situaci napište na papír šestkrát. A před spaním ji napište devětkrát. Tuhle metodu opakujte 33 dní za sebou.

Dále zkuste jen obyčejné psaní, tzv. "scripting" o vašem vysněném životě. Důležité je psát v přítomném čase a v kladné formě. Nepoužívejte slova jako nechci, nemám, není a tak dále...

Pamatujte, že všechny tyto metody je třeba používat s otevřenou myslí a srdcem. Nemusí se povést vše hned napoprvé, ale nevěste hlavu, chce to trpělivost, správný přístup a trochu štěstí. Pochopit celou záležitost do hloubky potrvá, ale věřte, že to bude stát za to. 

Jak začít se spiritualitou?

by @angelina_shestak

Hodně štěstí!