Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Konference o ukončení sexuálního obtěžování na školách

24. 11. – 25. 11. se v Praze konala konference o problematice genderově podmíněného násilí v akademické sféře s hosty z celého světa. V článku ti povím, co jsem se na ní dozvěděla.

Akci pořádala Akademie věd, konkrétně centrum genderu a vědy za podpory Ministerstva školství.

Centrum zde oznámilo výsledek unikátního výzkumu UniSAFE, ze kterého vyplývá, že se s genderově podmíněným násilím setkali 2 ze 3 lidí na univerzitách, z 66 % se jednalo o ženy a nejčastější formou bylo psychické násilí. Právě proto je třeba o tomto tématu víc mluvit a řešit ho, což je i součástí projektu UniSAFE.

První den debat se nesl v tématu nastolování agendy této problematiky, přičemž druhý den, kterého jsem se zúčastnila já, byl o možných řešeních a krocích, které jsou nutné podniknout, aby k takovému násilí ideálně nedocházelo.

Ranní přednášky se zúčastnili Michaela Antonín Malaníková, Anna Bull, Gemma Irvine a Miguel Lorente Acosta. Tématem debaty byla potřebná změna v institucích vedoucí ke konci obtěžování na školách.

Gemma z irské univerzity připomněla, že je nutné problematiku řešit holisticky – je to odpovědnost všech , nejen lidí, kteří to zažívají. Miguel z univerzity ve Španělsku zase zdůraznil, že by se mělo soustředit i na nenahlášené případy – oběti často neví, kde najít na škole pomoc, a mají strach. Proto by mělo dojít ke strukturální změně.

Anna z britské skupiny 1752 napomohla vzniknout několika výzkumům, třeba tomuto z roku 2018. Také zmínila, že by měl vzniknout tzv. návod, jak se má daná univerzita s případnými nahlášeními vypořádat krok za krokem. Například (nejen) studentům zajistit anonymitu a bezpečí na akademické půdě, doplnila Michaela z Univerzity Palackého. Je třeba obětem věřit.

K řešení problému by měla pomoci nutnost výcviků a workshopů, vznik vládních guidelines, konkrétních programů a institucí (týmů) a jejich dlouhodobé financování.

Co dělat, když se staneš obětí sexuálního násilí

@_00_3_12