Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Klimatická konference COP27 schválila závěrečnou deklaraci, vytvoří fond pro zranitelné země

V Egyptě skončila po dvou týdnech schválením závěrečné dohody klimatická konference COP27. Ač došlo k průlomové shodě, některé cíle stále nejsou podle evropských států dostatečné.

V Egyptě začala klimatická konference COP27

by @eevelka

V závěrečném prohlášení klimatické konference COP27, která se konala od 6. listopadu až do nedělních brzkých hodin, opět vyzývají dvě stovky zemí k „urychlenému“ snížení emisí skleníkových plynů a potvrzují také dřívější závazek utlumit spalování uhlí.

Zdroj: Profimedia

Důležitým bodem pokroku je shoda na vytvoření zvláštního fondu pro ztráty a škody. Chudší země mají nově dostávat prostředky na zmírnění neodvratitelných důsledků oteplování Země, jako jsou stále častější sucha, záplavy a bouře, ale i stoupající hladina moří a vznik pouští. V závěru se nepíše ani o konkrétních sumách, ani o tom, kdo bude peníze poskytovat. Zvýhodněny mají být země, které jsou zvláště ohroženy, na což naléhala Evropská unie.

Určili jsme další postup v desetiletí trvajícím rozhovoru o financování ztrát a škod – uvažujeme o tom, jak řešit dopady na komunity, jejichž životy a živobytí byly zničeny těmi nejhoršími dopady změny klimatu.
Simon Stiell, výkonný tajemník OSN pro změnu klimatu

Závěrečná deklarace se nicméně nezmiňuje o konci ropy a zemního plynu. Prohlášení tak podle agentury DPA zůstává za požadavky mnoha států, klimatických aktivistů a ochránců životního prostředí, kteří považovali za naléhavé ukončení závislosti na špinavých zdrojích energie. Také místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dnes dohodu z COP27 označil za nedostatečnou a kritizoval závazky některých států ohledně úsilí o omezení růstu teploty. Dohoda podle něj nenutí velké emitenty skleníkových plynů vynakládat dostatečné dodatečné úsilí o urychlení snižování emisí.

Přehled klíčových výsledků COP27

Technologie

  • Na COP27 byl zahájen nový pětiletý pracovní program na podporu technologických řešení v oblasti klimatu v rozvojových zemích.

Zmírnění dopadů

  • V Šarm aš-Šajchu byl zahájen pracovní program pro zmírňování dopadů změny klimatu. Zahájen bude bezprostředně po COP27 a bude pokračovat až do roku 2030, přičemž každý rok se uskuteční nejméně dva globální dialogy.
  • Vlády byly rovněž vyzvány, aby do konce roku 2023 přehodnotily a posílily cíle pro rok 2030 ve svých národních plánech v oblasti klimatu a urychlily úsilí o postupné snižování nesnížené spotřeby energie z uhlí a o postupné ukončení neefektivních dotací fosilních paliv.

Celosvětový přehled

  • Generální tajemník OSN svolá v roce 2023 „summit o klimatických ambicích“, který bude předcházet uzavření hodnocení na COP28 v příštím roce.

Další oznámení z COP27

  • Země představily balíček 25 nových společných opatření v 5 klíčových oblastech: energetika, silniční doprava, ocel, vodík a zemědělství.
  • Generální tajemník OSN António Guterres oznámil plán v hodnotě 3,1 miliardy USD, který má během příštích pěti let zajistit ochranu všech obyvatel planety pomocí systémů včasného varování.
  • Na konferenci COP27 byl zahájen plán pod vedením skupiny G7 nazvaný Global Shield Financing Facility, který má poskytnout finanční prostředky zemím postiženým klimatickými katastrofami.
  • Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti ochrany lesů, a to zahájením partnerství lídrů v oblasti lesů a klimatu, jehož cílem je sjednotit kroky vlád, podniků a vedoucích představitelů komunit s cílem zastavit úbytek lesů a degradaci půdy do roku 2030.