Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Environmental Sticker Pack via Behance @hoangchien

Green deal – příležitost k zelenějším zítřkům?

Zelená dohoda. Téma, co dostává solidní hate od politiků i části společnosti. Jakými kroky chce Evropská unie zajistit, aby se celá Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem?

O co jde?

Na konci roku 2019 Evropská unie zveřejnila ambiciózní plán, ve kterém se závazala ke klimatické neutralitě. Členské státy slíbily, že do roku 2050 budou mít nulové emise skleníkových plynů, hospodářský růst bude oddělen od využívání zdrojů a že z transformace neopomenou žádný region či jedince.

Transformace k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu hospodářství se týká v podstatě všech odvětví, pár konkrétních ti tu představím.

Doprava:

Aby emise byly co nejnižší, chce Evropská komise podporovat výrobu elektromobilů a budovat takovou infrastrukturu, která zajistí potřebné nabíjení vozidel. Zároveň taky zpřísnila podmínky v oblasti snížení emisí, které chce u osobních aut snížit o 55 %, a to do roku 2030. Dále chce také zpoplatnit emise produkované leteckou či námořní dopravou, což je novinka oproti přechozím rokům.

Energie:

Podíl energie z obnovitelných zdrojů by se měl do roku 2030 zvýšit až na 40 %.

Ochrana přírody a planety:

Lesy, půda, mokřady. To všechno chce Evropská komise obnovit, aby tak tím pomohla ke snížení CO2. Zároveň se jedná o rychlé a relativně levné řešení, které kromě pohlcování uhlíku také pomůže ke zlepšení životních podmínek a zdravějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.

Spolupráce:

Tohle je za mě jeden z nejpodstatnějších bodů. Vzájemná spolupráce napříč státy nejen Evropské unie je naprosto klíčová vzhledem k tomu, aby se podařilo zpomalit již probíhající klimatickou krizi. Přechod na ekologickou dopravu, investice do technologií a jejich inovace – to jsou jen příklady nápadů, které EU představila na právě probíhající mezinárodní konferenci OSN o změně klimatu (COP26).

A co na Green Deal říkají politici?

🌍

Začal COP26 a fakt jde o hodně!

by @joohabaz