Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Co dělat při jaderném útoku?

V době současné válečné krize nás každého pravděpodobně alespoň jednou napadlo, co by s námi bylo v případě jaderného konfliktu. Dobrou zprávou je, že dle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je docela nepravděpodobné, že bychom se do jaderné války v souvislosti s Putinovou invazí na Ukrajinu dostali.

Možná o něco horší, ale přesto celkem optimistickou zprávou je, že pokud by k jadernému útoku situace dospěla, nemusí nutně dojít na nejhorší, pokud budeme dodržovat několik jednoduchých kroků. K jejich pochopení ale musíme poznat, jak taková jaderná bomba vlastně funguje.

Velmi zjednodušeně – při výbuchu jaderné bomby vzniká velká ohnivá koule. Vše uvnitř této ohnivé koule se vypaří, včetně půdy a vody, a je to vyneseno vzhůru. Vzniká tak známý hřibovitý mrak. Radioaktivní materiál z jaderného zařízení se mísí s vypařeným materiálem v hřibovitém mraku. Když se tento vypařený radioaktivní materiál ochladí, zkondenzuje a vytvoří částice – například prach. Zkondenzovaný radioaktivní materiál pak padá zpět na zem; tomu se říká spad. Protože je spad ve formě částic, může být větrnými proudy přenášen na velké vzdálenosti a skončit na kilometry daleko od místa výbuchu. Spad je radioaktivní a může způsobit kontaminaci všeho, na co dopadne, včetně potravin a vody.

Co pro nás znamená konflikt na Ukrajině?

@eevelka

Zemřu, pokud uvidím atomový hřib?

To, jak na člověka jaderný výbuch působí, závisí hlavně na velikosti bomby a na vzdálenosti, v jaké se zrovna od epicentra exploze nachází. Tak jako tak, pokud takový hřib uvidíš, není to nejlepší znamení.

Při výbuchu může dojít ke zranění nebo ke smrti v důsledku samotné exploze nebo kvůli odletujícím troskám vyvržených výbuchem. V závislosti na vzdálenosti od místa výbuchu mohou lidé utrpět středně těžké až těžké popáleniny kůže. U osob, které se dívají přímo směrem k výbuchu, může dojít k poškození očí – od dočasné slepoty až po těžké popáleniny sítnice, které pak vedou k slepotě trvalé. 

Pokud bychom se nacházeli v blízkosti místa výbuchu (ne takové, abychom zmizeli z povrchu zemského), budeme pravděpodobně vystaveni vysoké úrovni radiace, kvůli které se můžou objevit příznaky nemoci z ozáření (tzv. akutní radiační syndrom). Během několika minut se pak projeví těžké popáleniny a po několika dnech či týdnech i jiné zdravotní komplikace – od zčervenání kůže po rakovinu až smrt – vše v závislosti na množství záření, kterému bylo vystaveno naše tělo.

Co dělat při jaderném výbuchu: Prevence

Zjisti si, kde se nachází nejbližší bezpečné útočiště či kryt civilní ochrany. Seznam atomových krytů najdeš buď na stránkách hasičského sboru nebo zítra u nás na heyfomo.cz. Konkrétní adresy krytů se z bezpečnostních důvodů nedozvíš dříve, než nastane životu nebezpečná situace. O přesné poloze tě budou informovat příslušné autority i s instrukcemi, jak postupovat; většinou místním rozhlasem, televizí nebo z amplionů hasičských a policejních vozů.

Pokud se stane, že budeš nucen/a opustit svůj domov, měj připravené nouzové evakuační zavazadlo s nezbytnými věcmi osobní potřeby, teplým a náhradním oblečením a hlavně s osobními doklady. Pokud zbylo místo, nezapomeň na ​​trvanlivé potraviny, dostatek pitné vody, léky a rádio.

 

Co tedy dělat při jaderném výbuchu? Část 2: Akce

Pokud se v době výbuchu nacházíš v jeho blízkosti:

🔴 Odvrať se od výbuchu, zavři a zakryj si oči, aby sis nepoškodil/a zrak.

🔴 Lehni si na zem obličejem dolů a ruce si dej pod tělo.

🔴 Zůstaň ležet, dokud nepomine teplo a dvě tlakové vlny.

Pokud nejsi v době výbuchu v jeho bezprostřední blízkosti, ale jsi venku:

🔴 Najdi něco, čím si zakryješ ústa a nos, například šátek, kapesník nebo jinou látku.

🔴 Přesuň se do krytu, sklepa nebo jiného podzemního prostoru, nejlépe umístěného mimo směr odkud fouká vítr.

🔴 Pokud nevíš kam jít, jdi do nejbližší budovy, aby ses vyhnul/a radiaci. Nejlepší je cihlová nebo betonová. Pamatuj, že auta, karavany a mobilní domy ti NEposkytnou odpovídající úkryt

🔴 Pokud jsi byl/a venku v kontaktu s radioaktvním spadem, po příchodu dovnitř si sundej kontaminovaný oděv a nechráněnou pokožku otři nebo umyj. Ideálně se osprchuj a umyj si vlasy.

🔴 Dezinfekce rukou a podobné prostředky před spadem nechrání. Pokud je to možné, nedotýkej se očí, nosu a úst. Nepoužívej na pokožku dezinfekční ubrousky.

🔴 Pokud s sebou máš domácí zvířata, která byla po příchodu spadu venku, jemně (ale důkladně) vykartáčuj jejich srst, abys odstranil/a částečky spadu, a umyj zvíře vodou a mýdlem.

🔴 V budově se drž hlavně uvnitř sklepa. Nepřibližuj se k oknům a ke střeše. Snaž se udržovat vzdálenost alespoň dva metry mezi tebou a ostatními lidmi (pokud nejsou členy tvé domácnosti). 

🔴 Pokud se ukrýváš s lidmi, kteří nejsou součástí tvé domácnosti, nos masku. Masky by neměly nosit děti mladší dvou let, osoby, které mají potíže s dýcháním, a ti, kteří si je nedokážou sami sundat.

🔴 Pokud jsi čirou náhodou v domě, neschovávej se do ledničky. To, že v ní přežil Indiana Jones neznamená, že se ti povede to samé.

🔴 Zůstaň schovaný/á uvnitř po dobu 24 hodin, pokud místní úřady nenařídí jinak. Sleduj všechna dostupná média, ze kterých se dozvíš oficiální informace – například kdy je bezpečné opustit budovu a kam bys měl/a jít. Vysílačky na baterie a rádio budou fungovat i po jaderném výbuchu. Mobilní telefony, televize a internetové služby mohou být přerušeny nebo být nedostupné.

Rekapitulační slovníček:

ZÁBLESK – může způsobit dočasnou či trvalou slepotu 

TLAKOVÁ VLNA – vlna může způsobit smrt, zranění či poškození staveb ve vzdálenosti několika kilometrů od výbuchu

RADIACE – může poškodit buňky tvého těla, velké ozáření může způsobit akutní radiační syndrom nebo jiné zdravotní komplikace

TEPELNÁ VLNA A ŽÁR - mohou způsobit smrt a popáleniny ve vzdálenosti i několika kilometrů

SPAD - radioaktivní, viditelná špína a úlomky padající z výšky několika kilometrů, které mohou způsobit onemocnění osob

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.