Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Bělením korálů je postiženo přes 90 % útesů na Velkém bariérovém útesu

Velký bariérový útes je největší korálový útes světa a jeden z nejkrásnějších přírodních darů nacházející se u Austrálie. Studie, kterou vedlo CNN, však zjistila, že bělení korálů ve Velkém bariérovém útesu už lze považovat za „extrémní“.

Co znamená bělení korálů

Bělení korálů je dopad změny klimatu na korály, způsobený změnou světla, teploty nebo živin. V korálech totiž žijí řasy, které jim dodávají jejich typickou barvu, a během tohoto procesu jsou vypuzeny. Dochází tak k tomu, že korály naprosto zbělají.

Bělení korálů hned neznamená jejich smrt, nicméně je to pro ně obrovská změna a vybělené korály umírají mnohem častěji. Například v roce 2005 kvůli rozsáhlému bělení ztratily útesy v Karibiku během jednoho roku polovinu takových korálů.

Amazonský prales mele z posledního, blíži se k "bodu zlomu". Co to pro nás znamená?

@yanhoechka

Jaká je situace na Velkém bariérovém útesu

Podle zprávy ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies až 2 300 km, tedy 93 % útesu trpí nějakou úrovní bělení. V případě Velkého bariérového útesu je to způsobeno převážně vlivem extrémních povětrnostních jevů a zvýšenými teplotami.

Bělení je extrémní v oblasti 1000 km severně od Port Douglas až po severní Torresův průliv mezi Austrálií a Papuou Novou Guineou. U některých útesů konečný počet mrtvých pravděpodobně překročí 90 %. Když je bělení takto závažné, postihuje téměř všechny druhy korálů, včetně starých, pomalu rostoucích korálů, jejichž návrat bude trvat desetiletí nebo déle.
Andrew Baird z centra ARC

Zkoumaných bylo přes 900 útesů, které tvoří Velký bariérový útes, ze kterých je 81 % charakterizováno jako „těžce vybělených“.

Tragicky se jedná o nejvzdálenější část útesu a její odlehlost ji ochránila před většinou lidských tlaků, ale bohužel ne před změnou klimatu.
Andrew Baird z centra ARC

Zhruba polovina všech korálů na Velkém bariérovém útesu je mrtvá

Na sever od Port Douglas je už zjištěno, že úmrtnost vybělených korálů je téměř 50 %. Podle Bairda dokonce na některých útesech počet mrtvých korálů překročí 90 %.

Bělení korálů je podle Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu nejrozšířenějším dopadem změny klimatu a nynější události na Velkém bariérovém útesu jsou důsledky, kterých se vědci obávali.

Korálové útesy jsou totiž nesmírně důležité pro oceánské ekosystémy a jejích bělení bude mít mimo jiné také vliv na rybolov.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.