Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Zlegalizováni marihuany má podle studie pozitivní vliv na veřejné zdraví

Zlegalizováním léčebné marihuany dochází totiž zároveň u dospělých k poklesu konzumace alkoholu.

Podle studie zveřejněné American Economic Association má zlegalizování léčebné marihuany jen málo negativních dopadů. Právě naopak, podle dostupných údajů má pozitivní vliv na všeobecné zdraví veřejnosti.

Ze studie vyplývá, že je se zlegalizováním konopí spojena nižší míra sebevražd, smrtelných dopravních nehod i úmrti na opioidy. Mladí dospělí navíc konzumují méně alkoholu, což prospívá jejich zdraví. Neexistují ani důkazy, které by naznačovaly, že zlegalizováním marihuany dojde u mladých dospělých k vyšší míře jejího užívání. Pro mladistvé je totiž obtížnější dostat se k marihuaně, když jsou dealeři drog nahrazeni licencovanými výdejnami, které vyžadují prokázání věku.

Legalizace léčebné marihuany je navíc spojena s 11% snížením počtu sebevražd mužů ve věku 20-29 let a 9% snížením ve věku 30-39 let. Snížil se i počet sebevražd souvisejících se střelnými zbraněmi.

Nové údaje naznačují, že po legalizaci konopí klesá také kriminalita, a to včetně například vloupání nebo napadení. Je ale poměrně brzy na vyvozování jasných závěrů – k legalizování marihuany dochází teprve v posledních několika letech a je třeba vyčkat dalších let, než začnou být důsledky takového kroku jasné.