Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Ženy nyní užívají marihuanu více než muži, vyplývá z průzkumu

Svou roli v nárůstu hraje větší míra stresu, traumat i násilí, která mladí lidé zažívají.

Podle studie o rizikovém chování mládeže mezi lety 2011 a 2021 od Centers for Disease Control and Prevention, které se účastnilo 17 tisíc amerických středoškoláků, užívají v dnešní době marihuanu více mladé holky než mladí kluci. Ženy mohou totiž konopí častěji užívat z konkrétních důvodů, například k úlevě od stresu nebo ke zvládání bolesti. Kromě toho může být ženami užíváno i k lékařským účelům, třeba ke zmírnění menstruačních křečí.

K nelegálním látkám jako ke coping mechanismu se mladí lidé uchylují i kvůli vyšší míře traumat a násilí, která v porovnání s minulostí zažívají.

Bývalo přitom trendem a přijímaným stereotypem, že marihuanu častěji užívají kluci, v rozdílech mezi pohlavími v jejím užívání mohou hrát roli ale právě i společenské normy a očekávání. Ženy mohou být například ve srovnání s muži za kouření marihuany více odsuzovány, což může vést k nedostatečnému vykazování jejího užívání mezi ženami. Kromě toho mohou ženy častěji užívat konopí v soukromí nebo v menším společenském prostředí.

Téměř ve všech ukazatelích užívání návykových látek, zkušeností s násilím, duševního zdraví a sebevražedných myšlenek a chování jsou na tom studentky hůře než studenti. Tyto rozdíly a míra, s jakou studentky uvádějí tyto negativní zkušenosti, jsou výrazné.
Průzkum CDC

Podle studie se nicméně několik oblastí zdraví dospívajících obecně zlepšuje. Kromě užívání návykových látek se jedná také například o rizikové sexuální chování. Zaznamenán byl také pokles podílu mladých lidí, kteří byli ve škole šikanováni. Zkušeností s násilím nicméně narůstá, zejména u některých skupin mládeže. Podle dostupných údajů se zvyšuje podíl těch, kteří nechodili do školy z důvodu obav o svou bezpečnost. Narůstá také počet studentek, které zažily sexuální násilí, a studentů, kteří zažili elektronickou šikanu.