Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

V Česku žijí na ulici desítky tisíc lidí, kteří potřebují zdravotní péči. Pomoci jim můžeš i ty!

V Česku žije víc než 24 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc lidí je bezdomovectvím ohroženo. I tito lidé potřebují zdravotní pomoc, kterou si nemohou dovolit. Tento problém můžeš aktivně pomoct řešit i ty! Hlasuj pro projekt Medici na ulici a podpoř ho na platformě What We Value.

Jaká je problematika lidí na ulici a zdravotní péče?

  • Nedostatečná důvěra ve zdravotnictví
  • Žádná nebo velmi špatná životospráva jedinců
  • Zanedbaná zdravotní prevence
  • Opomíjená včasná léčba
  • Šíření nemocí

Co jsou Medici na ulici zač?

Medici na ulici (MNU) je spolek studentů lékařských fakult, který cílí své aktivity na podporu osob bez domova.

Studenti, často ve spolupráci se sociálními pracovníky z dalších nízkoprahových organizací, zajišťují kontinuální chod nízkoprahových ošetřoven či sami vyráží pravidelně do terénu.

Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření akutních či chronických ran, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče. Práce MNU se zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. Snaha je kladena na přinášení naděje, důstojnosti, pocitu rovnosti a mnohdy teprve až ve druhé řadě na ošetření.

Medici na ulici fungují od roku 2020 jako zapsaný spolek. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek. Nyní se snaží získat podporu pomocí kampaně na platformě What We Value od T-Mobilu.

Platforma pomáhá generaci Z při řešení společenských problémů a ty nejlepší přihlášené projekty mají šanci získat podporu v hodnotě až 35 tisíc euro od Deutsche Telekom, anebo 100 tisíc od českého T-Mobilu.

Zajímá tě o What We Value víc? Vše se dozvíš tady!👇

T-Mobile podporuje mladé, zapoj se do projektu a získej až 35 tisíc euro

@heyfomo.cz

Pokud tě projekt zaujal, můžeš ho podpořit likem na webu What We Value. A jestli tě zajímá víc, přečti si krátký rozhovor se samotnou organizací!❤️‍🩹

Co je cílem Vašeho projektu?

Cílem našeho projektu je, aby byla zdravotní péče pro všechny lidi v České republice dostupná a přizpůsobená jejich potřebám a podmínkám, ve kterých se nacházejí. Pomáháme lidem bez domova zmírňovat jejich utrpení a ukázat jim, že ne celé společnosti je jejich osud lhostejný. Zároveň nabízíme prostředí, kde se budoucí lékařky a lékaři mohou s lidmi na okraji společnosti setkat. Doufáme, že díky zkušenostem, které tito studenti získají, budou v budoucnu lepšími lékaři a nebudou trpět předsudky vůči této skupině obyvatel. Poslední (ale neméně důležitý) okruh naší činnosti je přinášet toto téma k odborné veřejnosti, na konference, a k politické reprezentaci, kde zdůrazňujeme nutnost systémovějšího řešení této problematiky.

Co považujete za největší úspěch vaší organizace?

Že se nám daří přitahovat pozornost k tomuto tématu. Jednak to vidíme na neustále rostoucí členské základně, nově vznikajících pobočkách v Brně, Plzni a v budoucnu snad i dalších městech, jednak na větším množství míst a času, kdy zvládáme nabízet lidem v nouzi pomoc. Zároveň jsme se etablovali v prostoru organizací pracujících s lidmi bez domova jako kvalitní partner. Spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy, Armádou spásy, Nadějí i Charitou a mnoha dalšími uskupeními a našemu názoru je nasloucháno a naše pomoc je žádaná. Přitahujeme pozornost k tomuto tématu do té míry, že jsme zváni na konference, abychom o něm přednášeli. Naposledy to byl třeba Metropolitní zdravotní kongres, Konference hojení ran, Národní konference Armády spásy a brzy i mezinárodní konference Street medicine v Torrontu. Jsme velice vděční, že je česká společnost k tomuto tématu vnímavá a že se náš projekt setkává s tak velkou podporou.

Na co byste využili peněžní odměnu?

Především na rozvoj nových poboček. V posledním akademickém roce úspěšně vznikla naše pobočka v Plzni a již jednáme s mediky z dalších měst o vzniku dalších poboček. Naše činnost je čistě dobrovolná, pracujeme bez nároku na odměnu, ale zdravotnický materiál není levný. A my bychom v naší činnosti rádi zůstali nezávislí na rozpočtu měst a jejich grantech, což se nám zatím díky štědrosti dárců daří.

Proč by se generace Z měla věnovat dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je často činnost, kde se i mladý člověk může dostat k možnosti měnit svět okolo sebe k lepšímu. Pro mladé lidi, kteří jsou z pravidla na škole, plní ideálů a ideí, jak dělat věci jinak a lépe, představuje dobrovolnické prostředí vzácné místo k seberealizaci a z naší zkušenosti dokonce k nalezení určitého smyslu v tomto hektickém, chaotickém a nespravedlivém světě.

Proč jste se přihlásili do What we value?

What We Value představuje unikátní příležitost přitáhnout větší pozornost k tématu, kterému se věnujeme a zároveň získat prostředky, abychom mohli naši činnost rozvíjet a pomáhat více potřebným.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.