Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla
Zdroj ilustrace: pngtree.com

Toxický vzduch dýchá téměř každý v Evropě. Česko se řadí mezi jednu z nejznečištěnějších oblastí

Nová studie zjistila, že většina Evropanů dýchá znečištěný vzduch. Česko se nachází v oblasti, kde jsou limity znečištění ovzduší dokonce čtyřikrát větší, než je doporučeno WHO.

Nová studie dle britského deníku Guardian odhalila, že téměř všichni Evropané žijí v oblastech s nebezpečnou úrovní znečištění ovzduší. V některých částech východní Evropy a v Itálii je obzvláště vysoká úroveň PM2,5, což jsou drobné částice v ovzduší, které vznikají převážně při spalování fosilních paliv.

Znečištění ovzduší je celosvětově hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Města jsou obecně nejzasáhlejšími místy znečištění ovzduší a nemocí, uvádí studie.

Jak je na tom Česko?

Interaktivní mapa deníku Guardian ukazuje silné znečištění v oblasti východního Česka. Nejhorší kvalitu vzduchu mají oblasti Olomoucka, Ostravska a Ústecka. Jedná se dokonce o nejhůře zasažené oblasti Evropy, kde limity až třikrát či čtyřikrát překračují hranici doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Dvakrát větší úroveň znečištění, než je doporučený limit, je i v Praze.

Zdroj: Statistiky&My

STUDIE DÁLE PROZRADILA, ŽE:

  • Téměř všichni obyvatelé východoevropských zemí a střední Evropy (Srbsko, Rumunsko, Albánie, Severní Makedonie, Polsko, Slovensko a Maďarsko i Česko) se potýkají se znečištěním ovzduší, které je dvakrát vyšší, než doporučuje WHO.
  • V Německu jsou znečištění vystaveny tři čtvrtiny obyvatel, zatímco ve Španělsku a Francii je ve stejné situaci 49 % a 37 % obyvatel.
  • Skandinávie se může pyšnit nejčistším vzduchem Evropy.
  • Přibližně 30 milionů Evropanů žije v oblastech, kde je úroveň PM2,5 nejméně čtyřikrát vyšší, než je doporučení WHO.

EU reaguje

Znečištění ovzduší se v Evropě stalo naléhavým problémem, což přimělo EU čelit rostoucímu tlaku na řešení této krize veřejného zdraví. Evropský parlament nedávno odhlasoval přijetí směrnic Světové zdravotnické organizace pro PM2,5 do roku 2035. Tento zákon, který ještě čeká na finalizaci v rámci jednání Rady, by stanovil právně závazný limit 5 mikrogramů na metr krychlový pro roční koncentraci PM2,5.

iStock

Znečištění vzduchu má podle odborníků vliv na naše celkové zdraví, a to především orgány jako plíce a srdce. Pokud se situace nezlepší, onemocnění budou vážnější a rozsáhlejší.

Zdroje: Guardian, A2larm.cz