Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Supreme Court bude mít první afroamerickou soudkyni

První afroameričanka, která by mohla usednout jako soudkyně Nejvyššího soudu USA. Kdo je americká právnička a soudkyně Ketanji Brown Jackson?

Co je Supreme Court?

SC je nejvyšším soudem federálního soudního systému Spojených států amerických. Má konečnou a převážně odvolací pravomoc ve všech případech federálních a státních soudů, které se týkají federálního práva.

Soud má pravomoc:

1) Soudního přezkumu, tedy možnost zrušit platnost zákona pro porušení ustanovení Ústavy.

2) Je schopen zrušit prezidentské směrnice pro porušení Ústavy nebo zákonného práva.

3) Soud může rozhodovat o případech s politickým podtextem, ale nemá pravomoc rozhodovat o politických otázkách, které nejsou předmětem soudního řízení.

Kdo nominoval soudkyni Ketanji?

Dne 25. února 2022 prezident Joe Biden nominoval soudkyni Ketanji Brown Jackson na 116. soudkyni Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Biden při nominaci prohlásil:

"Naše vláda a naše soudy už příliš dlouho nevypadají jako Amerika. Věřím, že nastal čas, abychom měli soud, který odráží všechny talenty a velikost našeho národa."

Biden se už při své kandidatuře zavázal, že nominuje první afroamerickou soudkyni Nejvyššího soudu, a slib dodržel.

Kdo je Ketanji Brown Jackson?

Jackson se narodila ve Washingtonu, D.C. a vyrůstala v Miami. Studovala na Harvardu, kde absolvovala bakalářské studium i právnickou školu. Od roku 2013 do června 2021 působila jako okresní soudkyně u okresního soudu Spojených států amerických pro oblast Kolumbie. V krátkém projevu poté, co Biden oznámil její nominaci, Jackson vyjádřila vděčnost svým rodičům – dvěma bývalým správcům veřejných škol – za jejich včasnou podporu. Když byla Ketanji malá, její otec opustil práci učitele dějepisu a nastoupil na právnickou fakultu.

Jackson byla v letech 2010–2014 také místopředsedkyní Komise Spojených států pro ukládání trestů a od roku 2016 je členkou dozorčí rady Hardvardovy univerzity.

Co se dějě po nominaci?

Nyní začíná složitý – a v poslední době často sporný – proces schvalovacích slyšení, při nichž budou členové senátního výboru pro justici Jackson vyslýchat ohledně její právnické kariéry a jejích dosavadních zkušeností. Očekává se, že slyšení proběhnou ještě tento měsíc, píše Carl Hulse pro New York Times.

V posledních dnech se začali ozývat i nepříznivci Bidena, a to například Tucker Carlson. Carlson je americký konzervativní televizní moderátor a politický komentátor pro televizi Fox News (silně protrumpovský, konzervativní kanál). Ten začal zpochybňovat její nominaci a ptá se, jaké LSAT skóre Ketanji měla, když se hlásila na Harvard.

(LSAT je příjímací test na právnickou školu. Škála LSAT se pohybuje od 120 do 180, přičemž 120 je nejnižší možné skóre a 180 je nejvyšší možné skóre.) Na prestižní univerzity jako je Harvard se dostávají ti, co mají skóre od 170 a výš.

Co je při téhle nominaci tak velkolepé?

Po téměř dvě století tvořili soudní senát výhradně běloši; ze 120 soudců, kteří působili v nejvyšší národní soudní instituci od jejího vzniku, bylo 115 mužů a 117 bělochů.

Pokud soudní výbor nominaci potvrdí bude Jackson šestou ženou, která se stane členkou soudu. Zároveň by byla první černoškou v této funkci. Její potvrzení by znamenalo, že v devítičlenném soudu by poprvé společně zasedly čtyři ženy.