Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

SEX MATTERS: Rizika, na která často zapomínáme

Sex je cool, ale frajerem budeš, až když bude tvůj sex bezpečný.

Pokud jsi sexuálně aktivní, asi víš, jak je lehké občas nechat se strhnout momentem a zapomenout na rizika, která s sebou postelové aktivity přinášejí. Ať už se jedná o STIs nebo nechtěné těhotenství, rizika jsou tu vždy. Je proto jen ve tvém vlastním zájmu dělat vše pro to, abys předešel/a případným nepříjemnostem a komplikacím.

S pohlavní nemocí se v Česku setká přes 2500 lidí ročně. Mezi tyto nemoci řadíme například chlamydie, kapavku, syfilis, HPV (lidský papillomavirus), ale i nákazu virem HIVJak se jim tedy vyvarovat?

STIs

K STIs neboli sexually transmitted infections se řadí všechny infekční choroby, které se přenášejí při pohlavním, orálním či análním styku. Původem onemocnění mohou být nejen viry, ale i bakterie nebo paraziti. Infekčních chorob je momentálně známo asi 20 a řadí se mezi ně třeba HIV/AIDS, genitální opar nebo chlamydie.

Příznaky

Příznaky onemocnění můžou být různorodé: nepravidelné krvácení, puchýřky, výtok, kožní změny v okolí genitálií a konečníku atd. Velké riziko představuje především fakt, že na sobě člověk příznaky často ani nepociťuje. Vir nebo bakterie ale v lidském těle dále přežívá a množí se, což po určitém období vede například k vyrážce nebo zvýšené teplotě.

U některých nemocí, jako je například infekce HIV nebo syfilis, se můžou vyskytovat také příznaky klasické chřipky. Proto na sobě případné změny zkus pozorovat!

Výskyt

Přítomnost viru, bakterie nebo parazita se zjišťuje u lékaře skrze nejrůznější testy. Tak jako u spousty nemocí i u STI platí, že čím dříve se odhalí, tím menší dopady na zdraví bude mít. Navíc se tak předejde velmi pravděpodobnému šíření pohlavní nemoci dál do společnosti.

Kdy problém začít řešit

Jakmile na sobě budeš pozorovat jakoukoliv změnu nebo nějaký z příznaků, na nic nečekej a hned běž k lékaři! Není na co čekat a čím dříve tak uděláš, tím lépe. Nejen, že začneš chorobu dříve léčit, ale také zabráníš možnému přenosu na další osoby. 

Zejména se pozoruj, pokud ses dopustil/a rizikového chování, které by mohlo k nakažení vést. 

Léčba

Většina STIs je v dnešní době léčena antibiotiky, záleží ale na pokročilosti onemocnění. I přes všechen lékařský pokrok však zůstávají některé pohlavně přenosné nemoci nevyléčitelné. Sem by patřilo například HIV.

Léčba se samozřejmě odvíjí od toho, o jakou nemoc se jedná. Ale u všech platí sexuální zdrženlivost, protože hrozí obrovské riziko přenosu choroby na další osoby. Taky měj na paměti, že je potřeba léčit nejen sebe, ale také všechny sexuální partnery, se kterými jsi měl/a nechráněný styk.

Prevence

Jelikož právě mladí lidé spadají do nejrizikovější skupiny, co se STIs týče, měla by pro ně být obstarána dostatečná osvěta, nejlépe na základních a středních školách. To se bohužel v Česku téměř neděje, a proto je na každém z nás, abychom si sami obstarali informace o sexuálně přenosných nemocích a jejich prevenci. Tak jako tak nejlepší a v podstatě jedinou prevencí je používání kondomu a pravidelné testování!