Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Proč je důležité znát svůj enneagram a co to je?

Není to jen číslo, které si můžeš dát do svého Insta bia. Nahlédni pod pokličku své osobnosti a objev svůj potenciál i stinné stránky.

Enneagram je nástroj pro typizaci osobnosti, který rozděluje vzorce lidského chování do devíti různých typů. Každý typ má specifickou motivaci spolu se základními strachy, vzorci chování atd. Je obzvláště užitečný, protože nám ukazuje naše slepá místa a coping mechanismy.

Poznáním tvého typu to však nekončí. Jakmile se do něj začteš, existuje spousta způsobů, jak ti může pomoci přemýšlet, rozvíjet tvé myšlení, chování a vztahy.

Typy

Osobnostní kvízy a hodnocení se často zabývají povrchním chováním a vlastnostmi, ale enneagram hovoří o hlubších částech toho, kým jsme. Neučí nás jen o silných stránkách, ale vysvětluje i naše nedostatky. Pokud je tedy používán s rozmyslem, má moc nasměrovat nás na cestu k nejzdravější a nejcelostnější verzi sebe sama.

1. The Perfectionist – Racionální, idealistický typ: zásadový, cílevědomý, sebeovládající se a perfekcionistický.

2. The Helper – Pečující, mezilidský typ: demonstrativní, velkorysý, lidem nakloněný a majetnický.

3. The Achiever – Pragmatický typ zaměřený na úspěch: přizpůsobivý, vynikající, cílevědomý a dbající na image.

4. The Individualist – Citlivý, uzavřený typ: výrazný, dramatický, zahleděný do sebe a temperamentní.

5. The Investigator – Intenzivní, mozkový typ: vnímavý, inovativní, tajnůstkářský a izolovaný.

6. The Loyalist– Oddaný, na bezpečnost zaměřený typ: angažovaný, zodpovědný, úzkostlivý a podezíravý.

7. The Enthusiast– Zaneprázdněný, zábavu milující typ: spontánní, všestranný, roztržitý a roztěkaný.

8. The Challenger – Mocný, dominantní typ: sebevědomý, rozhodný, svéhlavý a konfrontační.

9. The Peacemaker – Pohodový, sebestředný typ: vnímavý, uklidňující, příjemný a spokojený.

Co jsou to křídla?

Jakmile najdeš svůj typ nebo alespoň ten, který s tebou prozatím nejvíce rezonuje, můžeš prozkoumat křídla tohoto typu a proniknout do něj na hlubší úrovni. Křídla jsou čísla přímo sousedící s tvým enneagramovým typem, takže například typ 1 by měl jako svá potenciální křídla typ 9 nebo typ 2.

Některým z nás křídla pomáhají potvrdit a upevnit náš typ, jiným nemusí popis sedět vůbec a spíš nám pomůže typ přehodnotit. Nestresuj se však s nimi, nejdůležitější na enneagramu je objevit svůj typ.

Jdi více do hloubky

Enneagram není prospěšný jen pro tvé sebepřijetí. Může ti dopomoct na pracovišti, při tvém kariérním postupu a životních cílech včetně vztahů. Je to nástroj, který ti umožní přístup k sebepoznání, na které lidé často přicházejí až po desetiletích. Čím lépe si uvědomíš své vlastní vzorce a to, co přinášíš do svých vztahů, práce a návyků, tím lépe se ti budou navigovat, jelikož si osvojíš své silné stránky a vytvoříš plán podpory pro slabé stránky.

Kde si test udělat?

Pamatuj, že ne všechny online testy jsou stoprocentně přesné, každopádně tě alespoň můžou nasměrovat správným směrem. Vybrala jsem pro tebe neplacené verze těchto testů: