Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Pandemie vážně ovlivnila duševní zdraví mladých dospělých, vyplývá z průzkumu

Podle studie také celosvětově ubývá rodinných vztahů.

Organizace Sapien Labs si nechala vypracovat už třetí výroční zprávu o duševním stavu světa. Ve svém průzkumu použila odpovědi od 400 tisíc lidí z celkem 64 zemí světa, kterých se ptala na jejich rodinné vztahy, přátelské vazby i celkovou duševní pohodu.

Ze zveřejněné zprávy vyplývá, že duševní zdraví globální populace, a především pak mladých dospělých, vážně ovlivnila pandemie koronaviru, a že od roku 2021 nevykazuje žádné známky zlepšení. Podle průzkumu mají navíc mladí lidé ve srovnání s předchozími generacemi větší pravděpodobnost, že budou problémy s duševním zdravím trpět.

The percentage of the 18-24 age group Distressed or Struggling was
three to five times higher than in the 55-64 age group across all regions and language groups.
Sapien Labs

Zpráva organizace Sapien Labs také uvedla, že celosvětově ubývá rodinných vztahů a dá se předpokládat, že tento trend bude nabírat na rychlosti. Je totiž až třikrát pravděpodobnější, že lidé ve věku 18 až 24 let nebudou vycházet s rodinnými příslušníky. V průzkumu mladí dotazovaní navíc uváděli vyšší míru nestability a konfliktů v rodině.

In the aggregate, the risk of mental health challenges in adulthood are
four times lower if you have close family relationships.
Sapien Labs

Obecně bylo zjištěno, že lidé bez blízkých přátelských vztahů a se špatnými rodinnými vztahy mají až desetkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít špatné duševní zdraví.

Zdroj: Sapien Labs, ČTK