Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Maturita v prváku
a bez ústního zkoušení? Dost možná blízká realita!

Kritika podoby státní i školní části maturity je slyšet každý rok nejen z řad studentů. Nový ministr školství nastínil, jak by se mohly obě části maturity proměnit tak, aby skutečně ověřovaly schopnosti, které studenti využijí v 21. století.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) ve spolupráci s think-thankem Vzdělávání 21 zveřejnil několik návrhů proměny maturitní zkoušky. Návrh obsahuje zatím spíše obecné body a nápady. Změnit by se mohla státní i školní část.

Jak by mohla státní maturita vypadat?

Dílčí části státní maturity by bylo možné skládat v průběhu celých čtyř let studia. Znamená to tedy, že každý rok by ses mohl/a zaměřit na jeden předmět, ze kterého bys dílčí zkoušku skládal/a. Bylo by jen na tobě, jestli bys nejnáročnější předměty plnil/a hned na začátku studia, každý rok si odškrtnul/a jednu splněnou zkoušku nebo bys všechno nechal/a na čtvrťák.

Studenti by se především měli naučit zodpovědnosti, protože bude jen na nich, jak si dílčí zkoušky rozvrhnou. Zároveň by to mělo usnadnit přípravu – přece jen je snažší učit se pořádně na jeden předmět než na pět současně a být v o to větším stresu. Státní maturita tak zůstane podmínkou a vstupenkou do dalšího kola – a tím je maturita školní.
Zároveň se tím chce zabránit komplikacím s přechodem na vysokou. Když někdo vyletí, musí čekat na opravný termín, což přijetí na vysokou školu často komplikuje.

Nekonečný šprtání a losování otázek? No more!

I školní část maturity by měla projít razantní proměnou. Jak přesně by ale měla vypadat, není úplně jasné. Jeden návrh si pohrává s myšlenkou "dvojího typu" maturity. V praxi by to vypadalo tak, že ti, co se chystají ve studiu pokračovat na vysoké, by měli jinou podobu zkoušky než ti, kteří se po maturitě chystají do práce. Studenti, kteří potřebují splnit určitá kritéria pro dané povolání jako třeba zdravotní sestry nebo úředníci, by měli mít tzv. profesní maturitu, která by ověřovala jejich schopnosti v daném oboru.

Jak přesně by měla vypadat maturita pro ty, kteří se chystají na vysokou, není jasné. Přesněji řečeno není jasné, co by tyto dvě úrovně odlišovalo. Byla by to náročnost zkoušky, nebo více učiva? To se zatím nedá s jistotou říct. Zároveň se také polemizuje o tom, co vlastně maturita vypovídá o uchazeči na vysokou školu. Ačkoliv je to nezbytná podmínka přijetí na jakoukoliv vysokou školu, málokde stačí a školy připravují vlastní přijímačky a pohovory, aby ověřily přehled daného člověka.

A pak je tu další návrh: zrušit losování otázek. Namísto nekonečnýho šprtání během svaťáku by se psala závěrečná práce zakončená ústní obhajobou před komisí. Tahle verze by platila jak pro "profesní", tak i "vysokoškolskou" maturitu. Mohla by mít teoretickou i praktickou část. Student by se takovou prací mohl prezentovat a ukázal by tím, co ho zajímá, jak je schopen vystavět text, pracovat s grafy nebo nakreslit technický výkres.

Místo zmíněného biflování, které jen shrnuje látku probranou během čtyř let, by tak student musel prokázat, že umí prezentovat před komisí, když je "pod tlakem", že dokáže reagovat na doplňující otázky a má v dané oblasti přehled.
Upřímně vím, že tohle může znít děsivě, ale věřím, že by to člověka daleko lépe připravilo na to, co ho čeká na vysoké. Zároveň by taková maturita mohla být napomocná i pro ty, kteří jdou hned po ní hledat práci. Zaměstnavatel se totiž dozví daleko víc z takové práce než z maturitního vysvědčení.

Všechno je zatím ve fázi příprav a diskuzí, ale i přesto je fajn vidět, že se někdo snaží s českým školstvím něco dělat. Co si o tom myslíš ty? Jsi spokojený/á s tím, jak vypadá maturita, nebo bys uvítal/a změny? Dej nám vědět na @heyfomo!