Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Kdo je Vladimír Balaš, nový ministr školství?

Prezident republiky Miloš Zeman dnes jmenoval Vladimíra Balaše novým ministrem školství. Ten ve funkci nahradí Petra Gazdíka, který podává ke konci června rezignaci. A kdo nový ministr školství vlastně je? 👇

Vladimír Balaš

  • datum narození: 20. dubna 1959
  • povolání: právník a vysokoškolský učitel
  • vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • stranická příslušnost: STAN

Vysokoškolská kariéra

Vladimír Balaš je právník a vysokoškolský učitel. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a působil mimo jiné také v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se stal kandidátem věd. Jako vysokoškolský učitel pobýval na Policejní akademii České republiky i na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde byl do roku 1999 prvním děkanem fakulty. Na Univerzitě Karlově působí v současné chvíli jako docent na Katedře mezinárodního práva.

Politická kariéra

V 90. letech byl jako nestraník za ODS zvolen do zastupitelstva Plzně. Kolem roku 2003 působil na postu poradce Václava Klause. V roce 2014 kandidoval za TOP 09 a STAN do Senátu, do druhého kola se ale nedostal. Od října 2021 je poslancem za STAN. Ve Sněmovně působí jako místopředseda ústavně-právního výboru a zasedá i v zahraničním výboru. Je také členem stálé komise pro ústavu.

Další zkušenosti

Balaš má zkušenosti i jako člen Vědecké rady ministerstva zahraničních věcí nebo předseda České společnosti pro mezinárodní právo. Je členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a rozhodcem na seznamu Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ve Washingtonu. Českou republiku zastupoval v ústavně-právním výboru Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) nebo na jednáních mezinárodní arbitráže UNCITRAL.

Kontroverze

Po Balašově nominaci na nového ministra školství se začalo mluvit o okolnostech přijetí tehdejšího senátora Jana Rumla na plzeňskou Právnickou fakultu v roce 1999, kdy Balašovi již končil druhý rektorský mandát. Ruml se na školu dostal, přestože nejprve v přijímacím řízení nedosáhl potřebného počtu bodů. Balaš tehdy uvedl, že Rumlovi na fakultu pomohl, když mimo jiné snížil práh pro přijetí. V současné době nechce nový ministr školství tuto událost komentovat.

Priority budoucího ministra školství

  • podpora a rozvoj českého školství
  • úprava přijímacího řízení na střední školy
  • zvýšení odměn nepedagogických pracovníků
  • otázka přeplněnosti středních škol
  • otázka ukrajinských dětí v českém školství