Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Jak v roce 2022 přistupují módní značky k udržitelnosti?

Někdo by řekl, že v roce 2022 by už udržitelnost měla být samozřejmostí pro všechny oblasti na trhu. To však bohužel v mnohých případech stále neplatí. Jakým módním značkám se v dnešní době v tomto ohledu daří nejlépe?

1. Emise🚬

Módní svět je v dnešní době jedním z největších trhů, který se na zněčišťování planety podílí. Procentuálně se celkové zněčištění pohybuje mezi 2 až 10 % z kompletního globálního emisního zněčištění skleníkovými plyny. Jediným možným řešením, jak by značky mohly tomuto problému pomoci nebo nejlépe zabránit, je radikálně omezit veškeré emise spojené s výrobou a naskočit na internacionální doporučení, která mají za cíl omezit globální oteplování.

2. Upřímnost a transparentnost🔮

Pokud módní značky nebudou hledět na svou otevřenost a upřímnost vůči veřejnosti, pak my jako zákazníci nemáme možnost si vytvořit vlastní názor, zdali značku podpořit, či nikoliv. Já osobně na tyto informace při rozhodnutí o nákupu dbám. Módní průmysl se však k tomuto úkolu staví zcela opačně a značky ke svým klientům ve většině případů nebývají upřímné.

V rámci této problematiky je pak pro veřejnost náročné sledovat jakýkoliv progres v rámci lepší udržitelnosti. Firmy by udělaly velký krok dopředu, kdyby začaly mapovat veškeré své dodavatelské řetězce, a hlídaly si tak jejich dopad, popřípadě by omezily určité kroky produkující větší množství odpadu.

Čím větší index je, tím lépe si firma vede.

3. Spotřeba vody a chemikálií💊

V rámci výroby veškerých módních kolekcí se kvůli zavlažování bavlny, obarvování a chemickým úpravám oblečení spotřebuje neuvěřitelné množství vody, tísíce různých chemických látek, a to většinou pouze za účelem, abychom drželi krok s trendy.

Každý rok je v rámci globální textilní produkce spotřebováno až 93 miliard kubíků vody. Takové množství vody by dokázalo naplnit až 37 milionů olympijských bazénů. Pouze malé krůčky by stačily, aby se celkový problém výrazně zlepšil. Značky by měly chtít si vytvořit kvalitní strategii zaměřující se na celkový proces výroby a analyzovat místa, kde se zužitkuje nejvíce vody, a v rámci tohoto bodu snižovat její spotřebu nebo ji alespoň znovu využívat.

Zároveň by v rámci tohoto úkonu měly řešit i nadměrné využívání chemikálií, které zároveň mohou být pro životní prostředí jedovaté, a jejich únik tak způsobuje ještě větší škodu. V neposlední řadě je důležité ohlížet se i po odlupování z mikrovláken, které při výrobě oblečení nastává a také znečišťuje životní prostředí.

4. Spotřeba materiálů 🗑

Jedním z největších problémů módního průmyslu je využívání umělých textilií, jako je plast a polyester. Nevýhodou těchto materiálů je nemožnost jejich recyklace. Opačným problémem je však pěstování bavlny a zneužívání zvířat pro jejich kůži. Tyto dva aspekty se totiž pojí s komplikovanými environmentálními a sociálními otázkami.

Značky by tak měly převážně využívat recyklovatelné kvalitní materiály a zajistit si dodavatele, kteří hledí na kvalitu zemědělské půdy, biodiverzitu a celkově kvalitní život farmářů, kteří jejich bavlnu pěstují. Nejlepším řešením tohoto problému je však zpracování staršího oblečení nebo zbytků látek k vytváření nových kousků oblečení.

5. Práva zaměstnanců⚖️

Módní průmysl je od nepaměti založen na nerovnosti a sociální nespravedlnosti. V posledních letech díky pandemii můžeme registrovat menší zlepšení, avšak problém zůstává stále stejný. Značky by měly mít za cíl navázat bližší vztah se svými dodavateli, a postarat se tak o férové mzdy pro své zaměstnance, které by odpovídaly alespoň životnímu minimu a v nejlepších případech by jim zajistily kvalitní život.

Značky by si měly uvědomit, že právě tito lidé jsou nejdůležitějším článkem jejich výroby a že díky nim mohou na svých produktech vydělávat peníze.

6. Recyklace odpadu ♻️

Momentálně nejtěžším a nejzávážnějším problémem v celém módním světě je nadvýroba a celková nadspotřeba, která kvůli neustálé výrobě nového oblečení nastává. Tato problematika se týká převážně fast fashion řetězců, jako je například H&M, nebo obchodů jako Zara. Každou sekundu je na světě spálen nebo odvezen kamion plný oblečení.

Tomuto problému nezabráníme jinak než oddělením finančního zisku od zájmu na kvalitním a zdravém životním prostředí. Firmy by měly mít za cíl nevyrábět takové množství oblečení – i za cenu toho, že tolik nevydělají. Toto ideální řešení však v nejbližší budoucnosti očekávat nemůžeme. 💸

Dozvi se více!👇🏻

Pokud by ses o této problematice chtěl/a dozvědět více, pak doporučuju kouknout na dokumenty The True Cost, Sweatshop - deadly fashion, Zpomalený šatník, The Machinists nebo S Láskou k módě.