Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Jak prolomit tabu okolo duševních nemocí? Ke změně můžeš přispět i ty!

What We Value je platformou, která sdružuje společensky prospěšné projekty. Jedním z nich je i organizace Nevypusť duši, která se snaží bořit mýty a tabu v souvislosti s duševními problémy. Svým hlasem můžeš podpořit nejen práci organizace, ale také pomoc s bouráním zdí okolo mental health témat.

Duševní zdraví je jedním ze stěžejních témat generace Z. Organizace Nevypusť duši se snaží dělat osvětu o různých sférách mental health, a to přímo na školách. Jaké problémy trápí mladou generaci nejvíce?

Organizace společně s T-Mobilem provedla výzkum, který mimo jiné zjistil následující:

  • Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 9 z 10 respondentů by se v případě psychických problémů u dítěte obrátilo na odborníky. Spolu s tím však průzkum odhalil nerealistická očekávání dospělých ohledně dostupnosti péče.
  • 43% dospělých si myslí, že péče dětských psychiatrů a psychologů je dostupná, ale reálná čekací doba je 4 - 6 měsíců. V této době může pomoci širší záchytná síť, do které patří např. pedagogicko-psychologická poradna, terapeutické služby, krizová centra a nebo také škola.
  • Průzkum ukázal, že jsme připraveni rozpoznávat až závažnější signály duševních obtíží (jako je sebepoškozování, nespavost, výbuchy vzteku, apod.), ale nevěnujeme pozornost právě důležitým drobným signálům (přerušení kontaktu s kamarády, ztráta zájmu o koníčky, změna zvyků, kritický přístup apod.), které mohou být důležitým signálem a ideální dobou na to, začít situaci řešit včas.
  • Z výzkumu také vyplynulo, že pouze pětina české dospělé populace věří, že léky dokáží psychické potíže dětí řešit. A v případě, že by se u nich obtíže vyskytly, řešili by je spíše než psychoterapií preventivními kroky, jako je pořízení domácího mazlíčka nebo věnování se koníčkům ve volném čase. Preventivními kroky ale nelze řešit situace, které již vyžadují intervenci a vyhledání odborníka. Duševní onemocnění se tak naopak bude pravděpodobně rozvíjet.
  • Prevence společně s principy psychohygieny by měla probíhat kontinuálně a dlouhodobě. “Čekat” na nespavost a sebepoškozování se nevyplatí.

Víš, co je black box?

V black boxu se ocitají ta onemocnění, kterým společnost nepřikládá velkou důležitost. Onemocnění, která mají vážné důsledky, jsou často bagatelizovány. Jedná se především o úzkostnou poruchu, sociální úzkost, panickou ataku, bipolární poruchu či Aspergerův syndrom.
Nevypusť duši

Jak konkrétně se snaží Nevypusť duši pomáhat?

  • realizace workshopů na středních školách, kde lektoři přímo se studenty diskutují o duševních nemocech, vysvětlují podstatu prevence a správné psychohygieny
  • organizují kurzy pro samotné pedagogy, kteří tak následně mohou lépe porozumět svým studentům a vytvořit safe space na jednotlivých školách
  • skrze osobní příběhy nastiňují, jaké to je žít s psychickým onemocněním, jaké jsou možnosti léčby, ale i jak se k takovému člověku chovat
  • učí techniku mindfulness, předává praktické tipy, jak zvládat (nejen) školní stres
  • organizují přednášky i pro zaměstnance firem

Pokud si myslíš, že by se na školách mělo o duševním zdraví mluvit více, můžeš organizaci Nevypusť duši podpořit hlasem v rámci projektu What We Value. Nezapomeň si taky přečíst rozhovor s dobrovolnicí ze samotné organizace!

Co je cílem vašeho projektu?

Podle WHO se každý 4. člověk na světě za svůj život setká s duševním onemocněním. Přičemž 50 % chronických duševních nemocí se objeví do 14. roku a 75 % před 24. rokem života. Učit se včas pečovat o duševní zdraví stejně jako o zdraví fyzické snad nikdy nebylo důležitější. Např. v České republice je reálná čekací lhůta u dětských psychologů a psychiatrů okolo 4–6 měsíců, což v některých případech může představovat velké riziko. Proto si program „Duševní zdravověda pro středoškoláky” klade za cíl naučit děti a mladé lidi předcházet rozvoji duševních obtíží skrze zdravé copingové strategie a péči o své duševní zdraví. Zároveň se díky programu seznámí se službami a odborníky (a to nejen s psychology či psychiatry), na které se mohou obrátit. Posilujeme je ve vědomí, že na své obtíže nemusí zůstávat sami a ukazujeme jim, že se o svém duševním zdraví nemusí bát mluvit a ani si říct o pomoc.

Zdroj: nevypustdusi.cz

Co považujete za největší úspěch v rámci vaší organizace?

S programem Duševní zdravověda pro středoškoláky jezdíme do škol již více než 6 let. Za tu dobu jsme se setkali s více než 11 000 dětmi a mladými lidmi, kterým jsme pomohli porozumět svému duševnímu zdraví a ukázali jim, jak o něj správně pečovat. Tento program získal řadu ocenění – jak zahraničních (např. cenu SozialMarie za moderní přístup ve vzdělávání), tak např. i cenu SDGs udělovanou Asociací společenské odpovědnosti. Největším úspěchem ale zůstává, když víme, že se náš program vepsal do života dětí a mladých lidí.

Díky tomuto workshopu vím, jak pracovat se svými úzkostmi. A vím, jak jim předcházet. Za to jsem moc ráda.
absolventka SŠ programu

Na co byste využili peněžní odměnu?

Peněžní odměnu bychom využili na realizaci dalších programů Duševní zdravovědy pro středoškoláky. Jelikož se dlouhodobě potýkáme s větším zájmem ze strany škol, než které jsme z finančních důvodů schopni pokrýt. V uplynulém roce jsme zaznamenali o 50 % vyšší poptávku, než kterou jsme mohli uspokojit.

Proč by se generace Z měla věnovat dobrovolnictví?

Díky dobrovolnictví se člověk může aktivně zapojit do spoluutváření společnosti a světa, ve kterém chce žít. Získává nové zkušenosti a znalosti a setkává se s novými lidmi i situacemi, které by v běžném životě nepoznal. Učí se zdravě hospodařit se svým časem a definuje si hodnoty, podle kterých chce žít. Získává nepřenositelnou zkušenost – naučí se, jak důležité je umět v životě nejet brát, ale i dávat. Dobrovolnictví učí laskavosti jak k sobě, tak druhým a může mladému člověku pomoci objevit (či v mnohým případech i otevřít) cestu, po které chce ve svém životě dále kráčet.

Proč jste se přihlásili do What We Value?

O What We Value jsme se dozvěděli přímo od T-Mobile, který se v letošním roce stal právě naším partnerem pro realizaci programů Duševní zdravovědy na středních školách v ČR. Velmi si ceníme toho, že tato platforma sdružuje a propojuje mladé aktivní lidi. Je to prostor s velkou kumulací dobra a odhodlání měnit svět k lepšímu.

Pozvi mě na kafe☕️✨

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.