Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Gen Z již mění svět a má za cíl vybudovat lepší život pro všechny

Generace Z o změně světa pouze nemluví, rovnou ho přetváří. Je připravena hájit to, čemu věří, bez ohledu na cenu.

Generace Z neboli Gen Z je nejvíce propojenou, nezávislou a různorodou generací současnosti. Jak mění své okolí?

1. Technologie

Web a sociální média posilují hlas mladých lidí jako nikdy předtím. A jako digital natives ztělesňuje generace Z nepřetržitou konektivitu a pohybuje se v on-line světě s nesrovnatelnou lehkostí a plynulostí. To mimo jiné otevírá příležitosti k autenticitě a vyjádření názorů, které se stávají virálními, získávají na síle a přerůstají v hnutí. To, že jsou technologičtí géniové, však neznamená, že je Gen Z digitálně exkluzivní, stejně tak si totiž cení osobních kontaktů.

Ve skutečnosti 83 % z nich tvrdí, že si v důsledku pandemie nově váží osobních kontaktů.
Zpráva Wunderman Thompson Intelligence Generace Z: Budování lepšího normálu

2. Vzdělávání

Pro generaci Z rozhodně platí přísloví Knowledge Is Power. Jsou na nejlepší cestě stát se nejvzdělanější generací, jakou kdy svět viděl. Mají přístup k bezkonkurenčnímu množství informací a stejně tak vědí, jak je využít ve své snaze něco změnit. Avšak vzdělání pro ně má více podob. Současně se nebojí zpochybňovat zastaralé vzdělávací systémy.

3. Realismus nad idealismem

Jedním z předních rysů generace Z je její schopnost být velkými realisty. Gen Zs vědí, že jejich svět není v nejlepším stavu. Zažívají náročnou ekonomickou situaci, prošli si pandemií, bojují za klima, hltají násilné zprávy a žijí v chaotickém mediálním prostředí. Proto generaci Z nepřitahuje dokonalost. Na tuto generaci už nefungují falešné reklamy na krásu, ale je to právě autenticita, po čem upřímně prahnou.

4. Identita

Generace Z vnímá identitu mnohostranně a různorodě. Nejde o zaškrtávání políček, ale o osobnost. Jejich identita a to, kým jsou, ovlivňuje také značky, které si vybírají. 76 % zástupců generace Z chce značku, která akceptuje různé identity a zkušenosti, zatímco 73 % chce značku, která jim rozumí. V důsledku toho se značky stávají inkluzivnějšími. Výrobky pro péči při menstruaci začínají upouštět od termínu „ženská péče", aby uznaly transgenderové a nebinární komunity, které také mají menstruaci. Například společnost Superdrug uvedla na trh řadu genderově neutrálních tamponů a vložek pro „lidi, kteří menstruují".

5. Prolínání pracovního a soukromého života

Pro většinu generace Z je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem mýtus. Generace před nimi se možná potýkají s problémem sladit společenský život a pracovní dobu, ale Gen Z má odvahu prolnout pracovní a soukromý život úplně. Nebo je jim v podstatě jedno, jestli pracují o víkendech.

Z průzkumu vyplynulo, že pro 82 % lidí je důležité, aby jejich práce přispívala k vyššímu dobru, a 70 % by raději dělalo něco smysluplného než vydělávalo hodně peněz.
Nejnovější zpráva společnosti Wunderman Thompson Intelligence Generace Z: Budování lepšího normálu

6. Aktivismus

Generace Z se nebojí čelit neférovým politikám a nespravedlivým normám a vydává se na cestu k nápravě těchto chyb. Tato generace doufá, že se jí podaří vyřešit makroproblémy – od boje proti změně klimatu až po boj proti nedostatečné rovnosti žen a mužů. Pomocí sociálních médií šíří fakta a mobilizují podobně smýšlející lidi. Digitální angažovanost však nestačí, příslušníci generace Z se v posledních letech nejen účastnili některých z největších protestů, ale také je vedli.

Podle studie společnosti Yubo z června 2020 se 86 % Američanů z generace Z domnívá, že k dosažení významných změn jsou zapotřebí pokojné protesty a politické demonstrace.

Konfrontační a akceschopné myšlení od útlého věku definuje tuto generaci a připravuje ji na záchranu světa.