Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Fajn tipy na Eco Friendly destinace, kam vyrazit

Rád/a cestuješ a zajímáš se o životní prostředí a udržitelnost? Máme pro tebe fajn tipy na eco-friendly destinace, kam můžeš vyrazit.

Česko sice úplně nevede v eco-friendly žebříčcích, ale na našem kontinentu je mnoho zemí, které se řadí mezi premianty. Pokud chceš v létě cestovat udržitelně, vydej se do některé z těchto zemí:

Azory

Azory jsou skupinou portugalských ostrovů, které jsou známé především svou nádhernou přírodou. Nabízejí krásné výhledy, zelené kopce, sopečná jezera a národní parky. Místní orgány se striktně zaměřují na minimalizaci dopadu turismu na životní prostředí. Také se zde nachází několik chráněných přírodních oblastí, čímž se zajišťuje vysoká udržitelnost biodiverzity na ostrovech. Místní obyvatelé se navíc hojně věnují udržitelnému rybolovu a zemědělství. Všude na ostrovech se také využívá obnovitelná energie.

Travel guide: Azory aneb Havaj Evropy

by @anettt.h

Island

Island je známý svým využíváním obnovitelné energie, a to zejména té geotermální a vodní. Více než 80 % islandské energetické spotřeby pochází z obnovitelných zdrojů, což minimalizuje závislost na fosilních palivech a snižuje emise skleníkových plynů. Island má také zdroje velmi čisté vody, která je všude pitná, a snaží se stát uhlíkově neutrální zemí. Zavádí opatření, jako je podpora elektromobility, rozvoj veřejné dopravy a využívání obnovitelné energie ve veřejných budovách.

Norsko

Norsko se pravidelně umisťuje na prvních příčkách v oblasti využívání obnovitelné energie. Více než 98 % elektrické energie v Norsku pochází z vodních zdrojů, což minimalizuje závislost na fosilních palivech a snižuje emise skleníkových plynů. Také zde existuje mnoho národních parků, přírodních rezervací a chráněných oblastí, které mají za cíl ochranu přírodního dědictví země. Země si navíc klade za cíl stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální zemí. V Norsku se také hned po Holandsku používá nejvíce elektromobilů.

Slovinsko

Slovinsko je velmi bohaté na přírodní krásy, mezi které patří Alpy a mnoho jeskyní, jezer, řek a lesů. Značná část přírody v zemi, včetně proslulého Triglavského parku, je chráněná. Země hojně podporuje udržitelný cestovní ruch. Tamní obyvatelé i turistické organizace se zaměřují na zachování autentičnosti a tradičního venkovského života, čímž se snaží minimalizovat negativní dopady masového turismu. Je zde také kladen velký důraz na ekologicky šetrné ubytování, ekoturistiku a ekologicky šetrnou dopravu.

Nizozemsko

Nizozemsko je velmi proslulé svými cyklostezkami a hojným využíváním kol jako dopravních prostředků, což je samozřejmě značně více udržitelné než jiné způsoby dopravy. Země se také aktivně angažuje v rozvoji obnovitelné energie a je lídrem v oblasti větrné energie a solárních elektráren. Nezapomínají zde ani na udržitelné urbanistické plánování a aktivně se zabývají ochranou a řízením vodních ekosystémů.

Švédsko

Švédsko se spolu s celou Skandinávií řadí na první příčky v rámci využívání obnovitelných zdrojů energie. Značná část jejich energetické spotřeby pochází z vodní energie, biomasy a větrné energie. Země je také velmi progresivní v oblasti zelené dopravy a je zde velmi podporována cykloturistika, i když stále nedosahuje příček, jako má Holandsko. Švédsko je navíc lídrem v oblasti recyklace. Pravidelně se zde provádí kompostování organického odpadu a podporuje se využívání recyklovaných materiálů.